ข้าราชการไทยข่าวทั่วไปข่าวพาดหัว

ผู้ว่าฯ เชียงรายมอบเงินกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร กว่าแปดแสนบาทเพื่อชำระหนี้สหกรณ์ฯ รักษาที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกร

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายมอบเงินกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร กว่าแปดแสนบาทเพื่อชำระหนี้สหกรณ์ฯ รักษาที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกร

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีมอบเงินชำระหนี้แทนเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จำนวน 808,581.51 บาท ให้กับสหกรณ์การเกษตรแม่สาย จำกัด เมื่อเช้าวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 ที่ห้องรับรองสำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย เพื่อชำระหนี้แทนเกษตรกรชาวอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 ราย คือ นางหทัยกาญจน์ รินนารักษ์ โดยแยกเป็นเงินต้นคงค้าง จำนวน 550,000 บาท ดอกเบี้ย 7.5% จำนวน 258,581.51 บาท โดยมี นายสมบูรณ์ ติ๊ปโจ๊ก ประธานสหกรณ์ฯ เป็นผู้รับเงินและประธานสหกรณ์ฯ ได้ส่งมอบโฉนดที่ดินจำนวน 2 แปลง เนื้อที่รวม – ไร่ 3 งาน 25.3 ตารางวา

 

ซึ่งที่ดินดังกล่าวได้ถูกใช้เป็นหลักประกันการจำนองในการกู้ยืมเงินกับสหกรณ์ฯ ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เพื่อให้สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดเชียงราย ดำเนินการตามขั้นตอนของ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) โดยมี นายนิเทศน์ คำเป็ก ผู้แทนเกษตรกรภาคเหนือ นายดุสิต เหลี่ยมวัฒนา ผอ.ธ.ก.ส. จังหวัดเชียงราย นางจีราภรณ์ ศิริสุข หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย ผู้แทนอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดเชียงราย และผู้จัดการสหกรณ์ฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เป็นหน่วยงานหนึ่งที่รัฐบาลใช้เป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาหนี้สินในระบบ ให้กับเกษตรกร หากเกษตรกรมีปัญหาเกี่ยวกับหนี้สิน ให้เข้ามาขอความช่วยเหลือจากสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดเชียงรายได้โดยเร็ว

ด้าน นางหทัยกาญจน์ รินนารักษ์ เกษตรกรที่ได้รับการช่วยเหลือในการชำระหนี้แทนได้กล่าวว่า รู้สึกดีใจ และขอขอบคุณสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดเชียงราย ที่ให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้สิน วันนี้ชีวิตเหมือนได้รับการปลดล็อคจากปัญหาหนี้สินที่มีอยู่ และจะดำเนินชีวิตด้วยความเป็นอยู่แบบพอเพียง

ทางด้าน นายนิยม สุวรรณประภา หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า การชำระหนี้แทนเกษตรกรในวันนี้ เป็นไปตามมติคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ที่มีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานกรรมการ และมีนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นรองประธานกรรมการ โดยมีเงื่อนไขชำระหนี้แทนเกษตรกร คือชำระเงินต้นร้อยละ 100 ดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 7.5 ระยะเวลาการคิดดอกเบี้ยไม่เกิน 10 ปี จากเงินต้นค้างชำระพร้อมทั้งค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี และค่าใช้จ่ายอื่นตามกฎหมายที่เกิดขึ้นจริง โดยเกษตรกรได้ทำสัญญาเช่าซื้อที่ดิน ทั้ง 2 แปลง กับ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดเชียงราย ระยะเวลาผ่อนชำระ 20 ปี ค่าจัดการร้อยละ 1 ต่อปี และเกษตรกรต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพ ตามที่คณะกรรมการกำหนดอีกด้วย

เครดิตข่าว / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย