ข้าราชการไทยข่าวทั่วไปข่าวพาดหัว

คณะอนุกรรมประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 5 ลงพื้นที่ประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกในจังหวัดเชียงรายเป็นวันที่ 3

คณะอนุกรรมประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 5 ลงพื้นที่ประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกในจังหวัดเชียงรายเป็นวันที่ 3

เมื่อเช้าวันพุธที่ 1 กรกฏาคม 2563 อนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก นำโดย นายอิสระ ศิริวรภา ประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 5 พร้อมด้วย พ.ต.ท.ชินโชติ พุฒิวรรธธาดา อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมคณะ เดินทางตรวจติดตามหน่วยงานของราชการด้านศูนย์ราชการสะดวกในพื้นที่ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

โดยในช่วงเช้า คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ได้เดินทางไปยัง สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเชียงของ โดยมี นายพิชิต คำปา ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเชียงของ พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ พร้อมนำเยี่ยมชมหน่วยงาน การปฏิบัติงาน และนำเสนอเกณฑ์การประเมิน GECC ทั้ง 3 ด้าน

สำหรับในช่วงบ่าย อนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกได้เดินทางไปยังการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเวียงเชียงของ เพื่อเยี่ยมชมภารกิจการให้บริการในรูปแบบศูนย์ราชการสะดวก และให้กำลังใจแก่ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ โดยมี นายชินโชติ สุวรรณเสน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเวียงเชียงของ พร้อมเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและนำเสนอความสำเร็จในการให้บริการประชาชน

นายอิสระ ศิริวรภา ประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 5 ได้กล่าวว่า การลงตรวจประเมินในครั้งนี้ จะเป็นการประเมินมาตรฐานงานบริการประชาชนของหน่วยงานรัฐในจังหวัดเชียงราย ที่ทางหน่วยงานได้ทำการยื่นเรื่องขอสมัครนำจุดบริการประชาชน เข้ารับการประเมิน เพื่อยกระดับเป็นศูนย์บริการประชาชนมาตรฐานระดับประเทศ ให้มีมาตรฐานสูงขึ้นเทียบเท่าเกณฑ์มาตรฐานของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) อีกทั้ง ยังช่วยกระตุ้นให้หน่วยงานราชการต่าง ๆ ได้เกิดการตื่นตัวในการยกระดับการพัฒนา คุณภาพของงานบริการให้มีคุณภาพสูงมากกว่าเดิม

โดยในปี พ.ศ.2563 นี้ คณะกรรมการฯ ได้เปิดให้หน่วยงานของรัฐทำการสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 29 กุมภาพันธ์ 2563 รวมทั้ง เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ได้เปิดช่องทางการส่งใบสมัครทางไปรษณีย์เพิ่มเติม ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่สามารถส่งใบสมัครผ่านระบบ Online ได้ โดยมีหน่วยงานของรัฐสมัครเข้ารับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC ) จำนวนทั้งสิ้น 2,231 ศูนย์

“ในการนี้ คณะกรรมการได้มอบหมายให้อนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกจำนวน 10 คณะทำการตรวจคัดกรองเอกสารใบสมัครแล้ว โดยมีศูนย์ที่ผ่านการคัดกรองด้านเอกสารและจะมีการตรวจประเมินมาตรฐานในรูปแบบ Video Conference และลงพื้นที่ตรวจประเมินจำนวน 463 ศูนย์ และอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกจำนวน 10 คณะ จะดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก และจะสรุปนำเสนอคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก เพื่อพิจารณารับรองมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก และมอบตราสัญลักษณ์แก่ผู้บริหาร ภายในเดือนกันยายน 2563 ที่จะถึงนี้ด้วย

ภาพ/ข่าวโดย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

ผู้สื่อข่าวทั่วไทยนิวส์ จ.เชียงราย รายงาน