ข่าวทั่วไปข่าวพาดหัวช่วยชาวบ้านป้องกัน COVID-19

อุตรดิตถ์ – กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ มอบเสากดเจลแอลกอฮอล์ สร้างสุขอนามัยชุมชนรอบเขื่อนสิริกิติ์

กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ มอบเสากดเจลแอลกอฮอล์
สร้างสุขอนามัยชุมชนรอบเขื่อนสิริกิติ์

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นายวุฒิไกร สร่างนิทร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์-1 พร้อมผู้ปฏิบัติงาน ส่งมอบเสากดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ จำนวน 4 ชุด และหน้ากากอนามัย จำนวน 100 ชิ้น เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันอันตรายจากโรคติดเชื้อไว้รัส COVID-19 ให้กับโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์

โดยมี นายประจวบ พิมละมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ พร้อมคณะครู และนัก ร่วมกันรับมอบ ณ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ โอกาสนี้คณะฯ ได้ส่งมอบหนังสือ เพื่อให้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้สำหรับนักเรียนและคุณครูในห้องสมุดของโรงเรียนต่อไป

ปวินท์ อินกล่ำ / รายงาน