ข่าวพาดหัวจิตอาสาช่วยชาวบ้านป้องกัน COVID-19อาสาสมัครหน่วยกู้ชีพ-กู้ภัย

ผู้ว่าฯสุราษฎร์ธานี แต่งตั้ง อ้น สุราษฎร์ให้นำทีมSCOT ออกให้ความรู้โควิด-19แก่ประชาชน

เมื่อวันนี้ 2 กรกฎาคม 2563 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายจเร ขวัญเกิด ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนายสุเชาว์ ทูโมสิก ป้องกันจังหวัด สุราษฎร์ธานี ได้มีคำสั่งจังหวัดฯ แต่งตั้งให้ทีมSCOT.สุราษฎร์ธานี นำทีมโดยนายนิติศักดิ์ บุญมานนท์ หน.ทีม SCOT. สุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้ทีมSCOTสุราษฎร์ธานี ในพื้นที่อำเภอ ตรวจแนะนำห้างร้านค้า ร้านอาหาร สถานประกอบการและประชาชนในพื้นที่


1.ทีมscotเคียนซาร่วมกับ อสม. คณะครู รร.บ้านไร่ยาวร่วมคัดกรองการเว้นระยะห่างและเน้นให้ใส่หน้ากากอนามัยพร้อมทั้งแนะนำให้มือล้างมือบ่อยๆ
2ทีมSCOT นาสารออกพ่นยาฆ่าเชื้อ และแนะนำการสวมหน้ากากอนามัยและการล้างมือบ่อยๆ โรงเรียนในเขตพื่นที่ตำบล พรุพี อำเภอ บ้านนาสาร
3.ทีม SCOT SURAT 2 ราชภัฏ ภารกิจสนับสนุนจุดคัดกรอง ในการเข้าหอพัก ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เน้นการเว้นระยะห่างสวมหน้ากาก,วัดอุณหภูมิ,ล้างมือ
-ผลการปฏิบัติ ทุกสถานที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ทีมตระเวนข่าวทั่วไทยนิวส์ จ.สุราษฎร์ธานี รายงาน