ข้าราชการไทยข่าวทั่วไปข่าวพาดหัวจิตอาสาช่วยชาวบ้าน

กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกป่าชายแลน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกป่าชายแลน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

(3 กรกฎาคม 63) ณ ป่าชายแลน หมู่ที่ 3 ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จั งหวัดนราธิวาส พ.ต.อ.อภิรักษ์ เวชกาชกาญจนา รองผู้บังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกป่าชายแลน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 พร้อมด้วย พ.ต.อ.จิรเดช พระสว่าง รอง ผบก.ปคม. พ.ต.อ.กึกก้อง ดิศวัฒน์ ผกก.6 บก.ปคม. พ.ต.ท.อภิชา เทพจันทร์ สว.กก.6 บก.ปคม. เจ้าหน้าที่ตำรวจ ชป.3กก.6 บก.ปคม. หน่วยงานราชการ ฝ่ายปกครอง อาสาสมัคร นักเรียน และประชาชน เข้าร่วมครั้งนี้

พันตำรวจเอกอภิรักษ์ เวชกาญจนา รองผู้บังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ กล่าวว่า เพื่อให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลูกฝังจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งเพาะพันธุ์ที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ และเพื่อก่อให้เกิดความรักสามัคคีและสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม เนื่องจากป่าชายเลน เป็นป่าต้นน้ำที่เป็นแหล่งอาหาร แหล่งอนุบาล และที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่าง ๆ อีกทั้งป่าชายเลนยังเป็นกำแพงป้องกันแนวชายฝั่งทะเล ป้องกันการกัดเซาะพังทลายของทราย และยังเป็นสิ่งกำบังคลื่นลมให้แก่ชาวบ้านและชุมชนริมทะเล


สำหรับกิจกรรมในวันนี้มีการ ปลูกต้นไม้ในบริเวณวัดวัดชลธาราสิงเห เพื่อเป็นสิริมงคลในวัด และเป็นวัดที่มีประวัติศาสตร์ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
หลังจากเสร็จสิ้นพิธีเปิด ได้มีการปล่อยปลากะพงน้ำกร่อย จำนวน 2,000 ตัว และกุลาดำ จำนวน 200,000 ตัว คืนสู่ธรรมชาติ โดยกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ หวังว่าการจัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าชายเลนริมแม่น้ำตากใบในครั้งนี้ จะเป็นกิจกรรมที่สร้างความรัก ความอบอุ่น และความสามัคคีในชุมชน ตลอดจนสร้างคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนสืบไป

ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส