ข้าราชการไทยข่าวพาดหัวช่วยชาวบ้าน

ฉก.จงอางศึก แจกรองเท้านักเรียนชายแดน-ห่วงเท้าเจ็บขณะเดินทางมาเรียนหนังสือช่วงเปิดเทอมใหม่

ฉก.จงอางศึกแจกรองเท้านักเรียนชายแดน-ห่วงเท้าเจ็บขณะเดินทางมาเรียนหนังสือช่วงเปิดเทอมใหม่

วันที่ 3 ก.ค.63 พันเอกธีรยุทธฑ์ เส้งรอด รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก กองกำลังสุรสีห์ นำเจ้าหน้าที่กำลังพลในสังกัด ร่วมแจกจ่ายรองเท้านักเรียนให้กับนักเรียนชาย และนักเรียนหญิง ชั้นประถมศึกษา จำนวน 2 โรงเรียน ซึ่งมีที่ตั้งติดกับพื้นที่แนวชายแดนไทย-เมียนมาร์ รวม 80 คน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านด่านสิงขร หมู่ 6 ตำบลคลองวาฬ และโรงเรียนบ้านหนองเสือ หมู่ 5 ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้นักเรียนได้สวมใส่เดินทางมาโรงเรียนในช่วงเปิดเทอม
โดยได้นำเงินส่วนตัวมาจัดซื้อ และได้รับการสนับสนุนจากนางรัตนา เส้งรอด ผู้ใหญ่บ้านด่านสิงขร คุณทัศรัตน์ สถิระ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ควอเดล โซลูชั่น พริ้นติ้งจำกัด รวมจำนวน 80 คู่ ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่ที่ได้รับมอบรองเท้าต่างมีสีหน้าที่ดีอกดีใจเนื่องจากได้รองเท้าคู่ใหม่ใส่มาโรงเรียนแทนคู่เก่าที่เริ่มขาดแล้ว และผู้ปกครองยังไม่มีเงินซื้อรองเท้าคู่ใหม่ให้ โดยที่ผ่านมาได้เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองขาดรายได้มีฐานะความเป็นอยู่ที่ยากลำบาก โดยชาวบ้านส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนจะมีฐานะยากจน ประกอบอาชีพรับจ้าง และเป็นคนไทยพลัดถิ่น บางคนยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนไทย


พันเอกธีรยุทธฑ์ เส้งรอด รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากที่ผ่านมาได้เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค covid-19 ทำให้คนไทยและต่างประเทศ ได้รับความลำบากในด้านชีวิตความเป็นอยู่เนื่องจากขาดรายได้ พื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมาร์ ก็เช่นกันที่ได้รับผลกระทบทำให้ผู้ปกครองไม่มีเงินมาสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการเรียนของบุตรหลาน และนักเรียนจะต้องเดินเท้ามาโรงเรียน ดังนั้น รองเท้าจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้นักเรียนสามารถเดินทางมาโรงเรียนได้ และเป็นเครื่องแบบที่จำเป็นของนักเรียน ได้มีการแต่งกายที่เหมาะสม จึงได้ร่วมกับบริษัทเอกชนจัดซื้อรองเท้ามาแจกจ่ายให้กับนักเรียนที่ด้อยโอกาสยากจนขาดแคลนในพื้นที่แนวชายแดน ได้มีรองเท้าใส่มาเรียนหนังสือและเป็นการปลดเปลื้องภาระ บรรเทาค่าครองชีพให้กับผู้ปกครองได้อีกทางหนึ่ง โดยหลังจากนี้หากมีผู้ใจบุญให้การสนับสนุนเพิ่มเติมเข้ามาอีกก็จะได้จัดซื้อรองเท้ามาแจกจ่ายให้กับนักเรียนที่ยังขาดแคลนรายอื่นๆในพื้นที่แนวชายแดนต่อไป แต่ในส่วนการช่วยเหลือด้านอื่นๆหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึกก็จะได้เข้าดูแลให้ความช่วยเหลือเมื่อชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนในทุกๆโอกาสตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกที่ได้ให้ไว้

ณัฐธภพ​ พันสาย​ / จ.ประจวบคีรีขันธ์​ รายงาน