ข้าราชการไทยข่าวพาดหัวช่วยชาวบ้าน

สระแก้ว- รักหมา แมว ” ป้องกันไว้ก่อน” สำนักงานปศุสัตว์เร่งรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนักบ้าที่เคยระบาดในทุกๆปี

สระแก้ว- รักหมา แมว ” ป้องกันไว้ก่อน” สระแก้ว สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว เร่งรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนักบ้าที่เคยระบาดในทุกๆปี จนทำให้มีผู้เสียชีวิต โดยจุดแรกเริ่มรณรงค์ทำหมันพร้อมฉีดวัคซีนฟรีในพื้นที่เทศบาลเมืองสระแก้ว และจะเร่งรณรงค์ให้แล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม 2563 นี้ นอกจากนั้นแล้วยังเป็นโครงการรณรงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ  ศาสตร์ตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชวนารีด้วย


(3ก.ค.)ที่สำนักงานเทศบาลอำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนักบ้า ซึ่งเป็นโครงการเร่งด่วนที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้วจัดขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันโรงพิษสุนักบ้าไม่ให้เกิดขึ้นกับสุนักและแมวในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว และเป็นการป้องกันไม่ให้โรคพิษสุนักบ้าจากสัตว์ไปสู่คนได้ โดยในวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้วได้นำเอาเครื่องมือหรับผ่าตัดทำหมัน สุนักและแมว เพื่อควบคุมประชากรสุนักและแมว พร้อมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนักบ้า ที่ประชาชนทั่วไปนำสุนัก และแมว มาให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ โดยมีประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองสระแก้วนำสุนักและแมวมาใช้บริการจำนวน 267 ตัว นอกจากนั้นแล้วโครงการดังกล่าวยังเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ  ศาสตร์ตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชวนารีด้วย


ขณะเดียงกันนายประสิทธิ์ ต้อยติ่ง ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า ที่ผ่านมาในพื้นที่จังหวัดสระแก้วเกิดการระบาดของโรคพิษสุนักบ้าแล้วจำนวน 10 ครั้ง โดยเกิดขึ้นในพื้นที่ อำเภออรัญประเทศ 7 ครั้ง อำเภอวัฒนานคร 2 ครั้ง อำเภอตาพระยา 1 ครั้ง และยังพบมีผู้เสียชีวิตอีกด้วย เพราะนั้นเราจะต้องเฝ้าระวังไม่ปล่อยปะละเลยช่วยกันกำจัดโรคพิษสุนักบ้าให้หมดไป จึงอยากให้ประชาชนช่วยกันดูแลสุนักของตัวเองและสุนักจรจัดให้ดี เพื่อจะได้นำข้อมูลมาแจ้งให้กับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์และท้องถิ่นรับรู้ และจะได้นำเอาวัคซีน พร้อมกับดำเนินการทำหมันสัตว์ดังกล่าวเพื่อควบคุมประชากรของสุนักและแมวได้อย่างทั่วถึง การรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนักบ้าจึงจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ซึ่งการรณรงค์ป้องกันพิษสุนักบ้านในครั้งนี้ ทางปศุสัตว์จังหวัดสระแก้วจะดำเนินการให้ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสระแก้วภายในเดือนกรกฎาคม 25636 นี้

นายยุทธนา พึ่งน้อย ผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว