ข้าราชการไทยข่าวทั่วไปข่าวพาดหัว

พล.ร.ท.เชษฐา ใจเปี่ยม ร่วมแสดงความยินดี พ.ต.ท. กรวัชร์ ปานประภากร ที่เข้ารับตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

ร่วมแสดงความยินดี พลเรือโท เชษฐา ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคง กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (ผอ.สง.ปรมน.ทร) เข้าพบ พันตำรวจโท กรวัชร์ ปานประภากร เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ณ สำนักงานอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

ภาพ/ข่าว นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี ทีมข่าวภูมิภาค
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก