ข่าวทั่วไปข่าวประชาสัมพันธ์

สมุทรปราการ – อพท.เตรียมดัน คุ้งบางกะเจ้า ขึ้นเป็นพื้นที่พิเศษ

สมุทรปราการ – อพท.เตรียมดัน คุ้งบางกะเจ้า ขึ้นเป็นพื้นที่พิเศษ
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.จัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจในการพัฒนาการท่องเที่ยว อย่างยั่งยืน เพื่อให้ภาคีเครือข่ายในพื้นที่คุ้งบางกระเจ้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสมุทรปราการ เกิดความรับรู้และความเข้าใจถึงเป้าหมายการทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อมประกาศให้ “คุ้งบางกะเจ้า” ขึ้นเป็นพื้นที่พิเศษ

โดยมี นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดกิจกรรมดังกล่าว และมี นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว อย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) พร้อมผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ผู้นำชุมชน และสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรม
โดยภาคีเครือข่ายเตรียมทำ 2 โครงการต่อเนื่อง คือ โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และโครงการยกระดับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสู่สากล

โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ อพท. ก่อนนำเสนอตามลำดับเพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อเห็นชอบประกาศ คุ้งบางกระเจ้า เป็นพื้นที่พิเศษ คุ้งบางกระเจ้าปัจจุบันมีเนื้อที่ประมาณ 11,819 ไร่ เป็นพื้นที่สีเขียวประมาณ 5,600 ไร่ มีระบบนิเวศพิเศษเฉพาะ “3 น้ำ” คือ น้ำจืด น้ำเค็ม และน้ำกร่อย มีผลผลิตด้านการเกษตรที่มีรสชาติโดดเด่น เช่น มะม่วงน้ำดอกไม้ ส้มเขียวหวานพันธุ์เทพรส เป็นต้น

สมุทรปราการ – บุญประสิทธิ์ นุชนารถ

( สนใจลงโฆษณา โทร. 081-6888600 )