ข่าวทั่วไป

ปทุมธานีกลุ่มแดงก้าวหน้า63เข้าร่วมมวลชนเดินทะลุฟ้าตั้งเวทีปราศรัยไม่เอารัฐบาลประยุทธ์

ปทุมธานีกลุ่มแดงก้าวหน้า63เข้าร่วมมวลชนเดินทะลุฟ้าตั้งเวทีปราศรัยไม่เอารัฐบาลประยุทธ์

เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 5 มี.ค.64 ที่ใต้สะพานยกระดับ โค้งต่างจังหวัดขาออก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี กลุ่มแดงก้าวหน้า 63ได้ตั้งเวทีปราศรัยชุมนุมเรียกร้อง ให้ปล่อยเพื่อนเรา, เขียนรัฐธรรมนูญใหม่ และ ยกเลิก ม.112 โดยมีประชาขนเข้าร่วมรับฟังจำนวน 100 คน ซึ่งมีผู้ที่ขึ้นพูดปราศรัยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันขึ้นเวทีและในการจัดปราศรัยครั้งนี้ด้านกลุ่มคนเสื้อแดงก้าวหน้า63 จะได้รวมตัวกับกลุ่มมวลชนเดินทะลุฟ้า เดินเท้าไปในกรุงเทพมหานคร โดยการปราศรัยเรียกร้องให้มีการเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ โดยประชาชนเป็นหนึ่งในข้อเรียกร้องหลัก ของประชาชนที่ออกมาชุมนุมบนท้องถนน ดังนั้นการขัดขวางไม่ให้มีการเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ โดยประชาชน ก็จะเป็นการสุมไฟแห่งความขัดแย้ง และ ทำให้ประชาชนไม่สามารถใช้ช่องทางรัฐสภาซึ่งเป็นพื้นที่ ในการหาทางออกอย่างสันติได้อีกต่อไป 5 เหตุผลที่ต้องบอกศาลรัฐธรรมนูญ “อย่า ขวาง” การตั้ง สสร. คือ1. การแก้รัฐธรรมนูญเป็นอำนาจ อันชอบธรรมของรัฐสภา รัฐธรรมนูญ ปี 2560 บัญญัติว่า อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย โดยมี “รัฐสกา

เป็นผู้แทนปวงชนชาวไทย ดังนั้น รัฐสภาจึงมีความชอบธรรมที่สุดในการตัดสินใจเรื่อง แก้รัฐธรรมนูญให้มี สสร. มาจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ 2.การแก้รัฐธรรมนูญต้องทำประชามติประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจด่านสุดท้ายรัฐธรรมนูญ ปี 2560 กำหนดให้การแก้รัฐธรรมนูญต้องจัดให้มีการออกเสียงประชามติจึงเท่ากับว่ประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินใจในด่านสูดท้าย หากประชาชนลงมติว่าต้องการเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ ก็ไม่มีอำนาจใดใหญ่กว่านี้จะมาขวางได้ 3.การยื่นศาลรัฐธรรมนูญเป็นเกมขวางการแก้ของ คสช. โดยคนของ คสช. ผู้ที่ยื่นศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขวางการแก้รัฐธรรมนูญ คือ ส.ส. พรรคพลังประชารัฐพรรคหนุน คสช.กับ ส.ว. ซึ่งทั้งสองกลุ่มล้วนมีความยึดโยงกับคสช. และได้ประโยชน์จากรัฐธรรมนูญ ปี 2560 จึงต้องขัดขวางการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ 4.ที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ขาดความชอบธรรม ถูก คสช.แทรกแซง ที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจำนวน 7 ใน 9 คน มาจากการเห็นชอบของ สนช. และ ส.ว. ซึ่งมีที่มาจาก คสข. ดังนั้น ที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจึงขาดความชอบธรรมเพราะไม่ยึดโยงกับประชาชน 5.การแก้รัฐธรรมนูญเพื่อตั้ง สสร. เคยทำมาแล้ว อย่างน้อย 2 ครั้งในอดีตการแก้รัฐธรรมนูญโดยรัฐสภาเพื่อให้มี สสร. มาจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เคยทำได้มาแล้วถึง 2 ครั้ง ได้แก๋ การแก้รัฐธรรมนูญ ปี 2490 และ การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ปี 2534 จึงไม่มีเหตุผลที่จะบอกว่าทำไมได้ในปี 2564

ด้านนายจตุรภัทร์ บุญภัทรรักษา หรือไผ่ ดาวดิน ได้ขึ้นปราศรัยเป็นคนสุดท้ายพร้อมทั้งแจ้งหมายกำหนดการว่าพรุ่งนี้จะเดินเข้าไปที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และจะตั้งเวทีปราศรัยโดยให้กลุ่มผู้ชุมนุมขึ้นมาพูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรัฐบาลประยุทธ์ จันทร์โอชา และเวลา 19.00 น.จึงได้ยุติการปราศรัยวันนี้