ข้าราชการไทยข่าวพระราชสำนักข่าวพาดหัวศาสนา

อบจ.อุตรดิตถ์ – จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ วัดดอยท่าเสา นายฉัตรชนัย โนต๊ะยศ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับมอบหมายจาก นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2563

โดยมี นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธาน ประกอบด้วยกิจกรรมลงนามถวายพระพร ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและพิธีมอบอาหารและเครื่องดื่มแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid – 19)

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน