ข่าวทั่วไป

รองผู้ว่าฯอยุธยา ถวายภัตตาหารเพลและมอบสิ่งของพระราชทาน แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ณ วัดพนัญเชิง วรวิหาร และวัดชูจิตธรรมาราม (ธ) เป็นวันที่สอง

รองผู้ว่าฯอยุธยา ถวายภัตตาหารเพลและมอบสิ่งของพระราชทาน แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ณ วัดพนัญเชิง วรวิหาร และวัดชูจิตธรรมาราม (ธ) เป็นวันที่สอง

วันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทาน แด่พระภิกษุ สามเณรในการสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี พ.ศ. 2564 เป็นวันที่ 2 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ จิตอาสาพระราชทาน และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธี ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร ในส่วนของสนามสอบที่ 2 ณ วัดชูจิตธรรมาราม (ธ) นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้ นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทาน แด่พระภิกษุ สามเณร โดยมีพระภิกษุ สามเณร โดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กำหนดสอบในระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2564 มีการจัดสนามสอบจำนวน 2 แห่ง ได้แก่ วัดพนัญเชิง วรวิหาร มีพระภิกษุ สามเณร ผู้เข้าสอบ รวม 195 รูป และวัดชูจิตธรรมาราม (ธ) มีพระภิกษุ สามเณร ผู้เข้าสอบ จำนวน 383 รูป รวม 578 รูป

ด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชศรัทธาถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทาน แด่พระภิกษุสามเณรผู้เข้าสอบบาลีสนามหลวง และกรรมการกำกับห้องสอบ ระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2564 ในสนามสอบทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวน 102 แห่ง รวม 21,045 รูป ตามที่ สำนักงานแม่กองบาลี ได้ประกาศเรื่อง การสอบบาลีสนามหลวง เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 โดยได้กำหนดการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ชั้นประโยค 1-2 และชั้นประโยค ป.ธ. 3,4,5 ในวันที่ 8-10 มีนาคม 2564 ในสนามสอบ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทั่วประเทศ

ยุพิน ศรีสกุล / ผู้สื่อข่าวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา