ข่าวพาดหัวศาสนา

ตราด – นายกเทศมตรีตําบลคลองใหญ่ นำพุทธศาสนิกชนชาวคลองใหญ่และชาวกัมพูชาเชื้อสายไทยเกาะกงร่วมพิธีทำบุญตักบาตร​ เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี​ 2563​

นายกเทศมตรีตําบลคลองใหญ่ นำพุทธศาสนิกชนชาวคลองใหญ่และชาวกัมพูชาเชื้อสายไทยเกาะกงร่วมพิธีทำบุญตักบาตร​ เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี​ 2563​
วันที่ 5 ก.ค 2563 เวลา 07.30 น. ที่ศาลาศิริวงษ์วัดคลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด โดยมีนายวิระชาญ. ประทีปาระยะกุล นายกเทศมตรีตําบลคลองใหญ่ เป็นประธานพร้อมด้วย​ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนชาวอําเภอคลองใหญ่และชาวกัมพูชาเชื้อสายไทยเกาะกงร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตร​ กันอย่างคึกคัก เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี​ 2563​ ณ.วัดคลองใหญ่​ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีการทำบุญในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยมีพระครูวุฒิสารธรรมคุณ เจ้าคณะตําบลคลองใหญ่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์


วันอาสาฬหบูชา​ เป็นวันที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์แห่งพระพุทธศาสนา ด้วยเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเทศนาที่ทรงตรัสรู้ คือ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เป็นครั้งแรกแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 จนพระอัญญาโกณฑัญญะ บังเกิดดวงตาเห็นธรรมและทูลขอบวชเป็นภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา ทำให้พระรัตนตรัยครบบริบูรณ์เป็นครั้งแรกในโลก คือ พระพุทธ พระธรรม​ และพระสงฆ์


สำหรับวันเข้าพรรษานั้น พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติพระธรรมวินัยขึ้นมา เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์อยู่จำพรรษาที่วัดเป็นเวลา 3  เดือน จนกว่าจะผ่านพ้นฤดูฝน ซึ่งวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาจะอยู่ต่อเนื่องกัน และพุทธศาสนิกชนจะถือโอกาสนี้ร่วมกันบำเพ็ญกุศล ด้วยการเข้าวัด ทำบุญ ตักบาตร รักษาศีล ฟังพระธรรมเทศนา เวียนเทียน และถวายหลอดไฟหรือเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝนแก่พระภิกษุสงฆ์เพื่อใช้สำหรับการจำพรรษาต่อไป

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ตราด