ข้าราชการไทยข่าวทั่วไปข่าวพาดหัวช่วยชาวบ้าน

จัดหางานจังหวัดจันทบุรี เตือนนายจ้างอย่านิ่งนอกใจ เร่งนำแรงงานต่างด้าว MOU พิเศษตรวจโรคและยื่นปรับปรุงทะเบียนก่อน 30 พ.ย.63

จัดหางานจังหวัดจันทบุรี เตือนนายจ้างอย่านิ่งนอกใจ เร่งนำแรงงานต่างด้าว MOU พิเศษตรวจโรคและยื่นปรับปรุงทะเบียนก่อน 30 พ.ย.63
จากสถานการณ์โควิด -19 รัฐบาลได้มีการผ่อนปรนให้แรงงานต่างด้าวทีเข้ามาทำงานในราชอาณาจักรไทย กลุ่ม MOU พิเศษ ตามข้อตกลงระหว่างประเทศไทย กับ ประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดประเทศไทย หรือ กลุ่มบัตรสีชมพูประมาณ 5,000 กว่าคน ที่แต่เดิม ก่อนสถานการณ์โควิด-19 แรงงานเหล่านี้ จะต้องกลับไปยังประเทศของตน แล้วค่อยทำ MOU กลับเข้ามาใหม่ แต่รัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญ และ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 รวมทั้งป้องกันผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ จึงผ่อนปรนให้แรงงาน MOU พิเศษ บัตรสีชมพูที่เข้ามาทำงานในราชอาณาจักรไทย สามารถทำงานต่อไปได้จนถึงเดือนพฤศจิกายน 2563 แต่ ในช่วงนี้ นายจ้าง เจ้าของสถานประกอบการจะต้องเดินเรื่องขออนุญาตทำงาน นำแรงงานต่างด้าวไปตรวจสุขภาพ และ ยื่นเรื่องปรับปรุงทะเบียนบัตรให้แล้วเสร็จก่อนเดือน พฤศจิกายน เพื่อประโยชน์ของนายจ้าง และ แรงงานจะได้ทำงานต่อได้อย่างราบรื่น

จากการสัมภาษณ์ นาง ธีรศุกร์ บุญช่วยเหลือ จัดหางานจังหวัดจันทบุรี ได้กล่าวว่า
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ถึงแม้จะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ทั่วโลก แต่ในส่วนของจังหวัดจันทบุรี หลังจากรัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญ และ ผ่อนปรนให้แรงงานต่างด้าวสามารถทำงานรับจ้างในประเทศไทย ต่อไปได้ ทำให้การดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการไม่หยุดชะงัก งานก่อสร้าง การดำเนินธุรกิจกระจายผลผลิต การแปรรูปผลไม้ สินค้าอาหารทะเล และสินค้าแปรรูปชนิดอื่น ๆ ที่ต้องใช้แรงงานต่างด้าว ยังคงเดินเครื่องจักรส่งผลให้เศรษฐกิจไทย ที่เป็นแหล่งอาหารครัวโลกยังคงผลิตและส่งออกสินค้าไปต่างประเทศได้ สร้างรายเข้าประเทศอย่างต่อเนื่อง

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก