ข่าวทั่วไปข่าวพาดหัวช่วยชาวบ้านอุบัติเหตุ

กองทัพเรือ ส่งเรือรบรับเด็กหญิงวัย 2 ขวบชาวกัมพูชาพลัดตกบันไดกระโหลกยุบจากเกาะช้างขึ้นฝั่งด่วนกลางดึก

กองทัพเรือ ส่งเรือรบรับเด็กหญิงวัย 2 ขวบชาวกัมพูชาพลัดตกบันไดกระโหลกยุบจากเกาะช้างขึ้นฝั่งด่วนกลางดึก
เมื่อ 4 ก.ค.63 เวลา 21.00 น. แพทย์หญิง ชญานิศ ไตรรัตน์ จากโรงพยาบาลเกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด ได้ประสาน หมวดเรือลาดตระเวนชายแดน ทัพเรือภาคที่ 1 กองทัพเรือ ขอรับการสนับสนุนเรือรบ จากหมวดเรือลาดตระเวนชาย แดนส่วนที่ 1 ให้การช่วยเหลือ เด็กหญิงวรรณี คิม ชาวกัมพูชา อายุ 2 ปี ที่ประ สบอบัติเหตุพลัดตกบันไดจนกะโหลกศีรษะยุบและมีเลือดออกในสมอง นำขึ้นฝั่งเพื่อเข้ารับการรักษาอย่างเร่งด่วน

หลังรับแจ้ง หมวดเรือลาดตระเวนชายแดนส่วนที่ 1 ส่ง เรือ ต.271 เข้าให้การช่วยเหลือรับตัว เด็กหญิง วรรณี คิม ชาวกัมพูชา จากโรงพยาบาลเกาะช้าง ขึ้นฝั่งเพื่อรักษาต่อยังโรงพยาบาลตราด โดยนำขึ้นฝั่งที่ ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ 1 อ.แหลม งอบ จ.ตราด พร้อมประสานรถพยาบาลโรงพยาบาลตราด รอรับตัวเข้ารักษาพยาบาล ที่โรงพยาบาลตราดต่อไป
ในการนี้ พลเรือโท สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ได้เน้นย้ำอยู่เสมอ ให้เรือที่ปฎิบัติราชการชาย แดน ในหมวดเรือลาดตระเวนชายแดน นั้น จะต้องมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่อยู่ตลอดเวลา

เมื่อเกิดเหตุการณ์หรือได้รับการร้องขอทั้ง ภารกิจการปก ป้องอธิปไตยของชาติฯ การรักษาผลประ โยชน์ของชาติฯ และการรักษากฎหมายทางทะเล รวมถึงการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ในพื้นที่รับผิดชอบต้องมีความพร้อมอยู่ตลอดเวลา 24 ชม. ปัจจุบันมี นาวาเอก กรัณย์ กลิ่นบัวแก้ว เป็นผู้บังคับหมวดเรือชายแดน ทัพเรือภาคที่ 1 กองทัพเรือ
ภาพ/ข่าว:กองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ 1
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645