ข่าวทั่วไป

อ่างทอง ชาวบ้านแห่ชมงานประกวดพร้อมนำโคฮินดูบราซิลออกมาโชว์กันอย่างคึกคัก เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ หลังได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ทำให้เงียบเหงามานาน

อ่างทอง ชาวบ้านแห่ชมงานประกวดพร้อมนำโคฮินดูบราซิลออกมาโชว์กันอย่างคึกคัก เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ หลังได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ทำให้เงียบเหงามานาน

วันที่ 14 มี.ค. 64 ที่บริเวณโดมลานวัดสามโก้ ตำบลสามโก้ อำเภอสามกโก้ จังหวัดอ่างทอง ผอ. วีระชัย จันทร์ไทย ผู้ร่วมจัดงานประกวดโค กล่าวว่า ได้มีการจัดงานประกวดโคฮินดูบราซิล ขึ้นในอำเภอสามโก้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมให้เกษตรกร ในการนำเอาสัตว์เลี้ยงของตัวเอง โคฮินดูบราซิลออกมาโชว์ หลังได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ทำให้เงียบเหงามานาน จึงได้ร่วมกันจัดงานประกวดโคขึ้นมา เพื่อการซื้อขายแลกเปลี่ยน ให้ความรู้ความเข้าใจ ในทักษะการคัดเลือกโคแม่พันธุ์ที่ดี พร้อมการจำหน่ายน้ำเชื้อพันธุ์ดี ยารักษาโรคสัตว์และอุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์ทุกชนิด และให้ความรู้แก่เกษตรกร ในการเลี้ยงโคอย่างถูกวิธี

เพื่อจะได้นำไปปรับใช้ ช่วยในการตัดสินใจ จัดซื้อโคแม่พันธุ์ที่ดี มาเลี้ยงได้ด้วยตนเอง ซึ่งจะเป็นการบูรณาการอาชีพเลี้ยงสัตว์ได้อย่างมีระบบ ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาสายพันธุ์โคที่ดีสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ ให้กับเกษตรกร สามารถเข้าถึงแหล่ง โคพันธุ์ดี อันจะทำให้เป็นการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงการเลี้ยงโคของชาวบ้าน ให้มีความยั่งยืน นอกจากนั้นภายในงาน ยังมีการนำน้ำเชื้อ และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเลี้ยงโค มาจำหน่ายภายในงาน เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดต่อไป