ข่าวพาดหัวความเชื่อศาสนา

ชาว อ.แจ้ห่ม ร่วมประกอบพิธีวัน พระใหญ่ แห่ถวายผ้าห่มกับต้นศรีมหาโพธิ์

ชาว อ.แจ้ห่ม ร่วมประกอบพิธีวัน พระใหญ่ แห่ถวายผ้าห่มกับต้นศรีมหาโพธิ์

ช่วงหยุดยาวหลายวัน บรรยากาศการประกอบพิธีวัน พระใหญ่ พบว่า มีประเพณี งานบุญ ถวายผ้าห่ม ต้นศรีมหาโพธิ์ วัดโป่งชัยพัฒนา ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง มีประเพณี แห่ผ้า ถวายผ้าห่ม โดยบรรยากาศ เป็นไปด้วยแรงศรัทธาของชาวบ้าน โดยมีพระภิกษุสงฆ์ต่างๆ ในพื้นที่ อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง และ ชาวบ้าน หลายหมู่บ้าน และ แรงศรัทธาในพระพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชนที่หลั่งไหลเข้ามาทำกิจกรรมสำคัญทางศาสนาในปีนี้

ทั้งนี้เริ่มจากพิธีกรรมทางศาสนา ประชาชนต่างทยอยเข้ามาประกอบพิธีด้วยการนำผ้าแถบยาวสีเหลืองยกขึ้นบนศีรษะ และกระทำทักษิณาวรรตรอบเขตพุทธาวาสจำนวน 3 รอบ ก่อนที่จะนำผ้าไปห่ม ที่ บริเวณต้นศรี มหาโพธิ์ ที่อยู่ภายในวัด ทั้งนี้ โบราณสถานวัดโป่งชัย พื้นที่บ้านแป้นโป่งชัย หมู่ 9 อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง แห่งนี้เป็นวัดร้างและเป็นวัดโบราณสถาน โดยที่ผ่านมา ทาง พระครูสันติพนารักษ์ เจ้าอาวาสวัดสาแพะ และ พระอุกฤต อธิจิตโต พระผู้ดูแลวัด ได้เข้ามาดูแลและฟื้นฟูร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ จนวัดดังกล่าว เริ่มกลับ มา อยู่ในสภาพที่ปกติแล้ว

ขณะที่ นางจันทร์สิริ สุวรรณศรี หัวหน้าคณะช่างฟ้อน กลุ่มสืบสานจาวเวียงละกอน ได้นำเหล่าบรรดาสมาชิกช่างฟ้อนจิตอาสา กว่า 30 คน ร่วมกันฟ้อนถวายพุทธบูชา บริเวณวัด ร่วมกันตั้งแถวจัดขบวนฟ้อนเทียนรำถวายเป็นพุทธบูชา ในบริเวณท่ามกลางพื้นที่โบราณสถานวัดร้าง “วัดโป่งชัย

กานดาวดี เทพสุธรรม(0916279964)/ลำปาง