ข่าวทั่วไป

สิงห์บุรี – สุดจะทน!! ชาวบ้านกว่า 30 คน ยื่นจดหมายร้องเรียน ผวจ.สิงห์ฯ ฝากถามหาเงิน กทบ.หมู่ 7 งิ้วราย ไม่เข้าบัญชีแล้วไปอยู่ที่กระเป๋าใคร?

สิงห์บุรี – สุดจะทน!! ชาวบ้านกว่า 30 คน ยื่นจดหมายร้องเรียน ผวจ.สิงห์ฯ ฝากถามหาเงิน กทบ.หมู่ 7 งิ้วราย ไม่เข้าบัญชีแล้วไปอยู่ที่กระเป๋าใคร?

 

วันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ได้มีชาวบ้านทราบว่าเป็นชาวบ้านหมู่ที่ 7 ตำบลงิ้วราย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ได้เดินทางมาที่ศูนย์ราชการจังหวัดสิงห์บุรี กว่า 30 ราย เพื่อมายื่นจดหมายร้องเรียนต่อ นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งได้มอบหมายให้ นายณัฐพล ธานีรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี พ.อ.ชายธนัญชา วาจรัต รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสิงห์บุรี (ฝ่ายทหาร) และ นางสาวภคพร ข้องหลิม ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี มารับมอบจดหมายร้องเรียนแทน โดยมีเนื้อความในจดหมายว่า ขอความชัดเจนในเรื่องของการทำงานของกองทุนหมู่บ้าน ของอดีตประธานกองทุนหมู่บ้าน คือ นายนรินทร แตงทอง ผู้ใหญ่บ้าน ม.7 ครั้งดำรงตำแหน่งเป็นประธานกองทุนหมู่บ้านได้มีพฤติกรรมในการทำงานที่ไม่โปร่งใส โดยมีตัวแทนหมู่บ้านให้สัมภาษณ์ คือ นายวิศณุ นวลนุช นางณัฐธิดา เสือยอด และ นางมาลี คูเขตต์ไพศาล ดังนี้

1. มีการแต่งตั้งกรรมการกองทุนขึ้นมาเองโดยไม่มีการลงมติที่ประชุม 2.เอื้อผลประโยชน์ต่อครอบครัวญาติพี่น้องตนเอง โดยผิดระเบียบกองทุน 3.ประธานอนุมัติเงินกู้เอง โดยไม่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการ (ไม่มีมติจากที่ประชุม) 4.ตั้งแต่ปี 59 เก็บดอกเบี้ยจากสมาชิกแล้วไม่นำส่งเข้าธนาคาร 5.เก็บสมุดบัญชีที่ควรจะต้องอยู่กับสมาชิกนั้นเก็บเอาไว้เอง 6. โครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืน ตามแนวทางประชารัฐ ได้รับมาเป็นจำนวนเงิน 300,000 บาท ดำเนินงานไม่โปร่งใส โครงการไม่เสร็จสิ้นภายในกำหนดระยะเวลา ถ้าไม่มีการร้องเรียนไป วัสดุอุปกรณ์ที่สั่งไปก็ไม่มีมา 7.สมาชิกกองทุนส่งดอกเบี้ยทุกปีอย่างตรงเวลาเพียงเพื่อหวังว่าในครั้งหน้าถ้ามีเรื่องเดือดร้อนอีก หรือชาวบ้านคนอื่นที่ยังไม่ได้กู้แล้วต้องการจะกู้จะได้มีเงินต้นและดอกเบี้ยในกองทุนมาหมุนเวียนให้กู้ แต่เหตุการณ์กลับไม่เป็นเช่นนั้นผู้กู้ส่งเงินไปก็หายไปไหนไม่รู้เงินไม่มีเข้าบัญชีจนธนาคารปิดบัญชีแต่ละคนไปเพราะไม่มีเงินหมุนเวียนในบัญชี และในแต่ละปีไม่มีการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้เลย

นางมาลี คูเขตต์ไพศาล ตัวแทนผู้ที่มาร้องเรียนได้กล่าวว่า ตนมีตำแหน่งเลขาฯ ของกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 7 นี้ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ได้มีการประชุม นายนรินทร แตงทอง ได้กล่าวในที่ประชุมว่า เงินส่วนที่ขาดหายไปในปี 2559 และปี 2560 นายนรินทร ได้เอาชื่อของ ภรรยาและพี่น้องมาใส่เป็นผู้กู้เพื่อให้เต็มจำนวนวงเงินที่หายไป และจะเป็นผู้รับผิดชอบเงินทั้งหมด และ นายนรินทร ก็ได้ลาออกจากตำแหน่งประธานกองทุนหมู่บ้าน แต่เอกสารของผู้กู้ทั้งหมด หรือรายละเอียดต่างๆ ไม่มีการส่งมอบ โดยที่ตอนนี้ไม่รู้ว่าเอกสารอยู่ที่ไหน จำนวนเงินทั้งหมดอยู่ที่ไหน และกองทุนหมู่บ้านจะไปต่อยังไง เหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้น จะทำยังไง ใครจะรับผิดชอบ ไม่มีใครมาให้คำตอบที่ชัดเจนในเรื่องนี้เลย มีเพียงจดหมายตอบจากศูนย์ดำรงธรรมอำเภออินทร์บุรี โดย นางศิริลักษม์ เหมาะพิชัย นายอำเภออินทร์บุรี สรุปเพียงว่า นายนรินทร ที่เป็นผู้ใหญ่บ้าน ไม่เข้าข่ายประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านเพียงเท่านั้น ซึ่งพวกชาวบ้านไม่ได้ต้องการคำตอบแบบนี้ แต่อยากได้คำตอบว่า กองทุนหมู่บ้านจะทำอย่างไรต่อไป เงินหายไปไหน และใครจะเป็นผู้รับผิดชอบซึ่งเป็นบทสรุปของการกระทำความผิดมากกว่านี้ จะได้ไม่เป็นตัวอย่างกับกองทุนหมู่บ้านอื่นในการบริหารกองทุนต่อไป ซึ่ง นายณัฐพล ธานีรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ได้กล่าวว่า จะให้ทางศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี ได้สอบสวนหาข้อเท็จจริงและจะดำเนินตามขั้นตอนต่อไป

 

ณัฏฐนารา ปานมี ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สิงห์บุรี