ข่าวทั่วไป

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนาม จ.จันทบุรี มั่นใจปัจจุบันยังมีเตียงเพียงพอรองรับผู้ป่วย โรงพยาบาลชุมชน และ เอกชนพร้อมขณะที่ยอดผู้ป่วยวันนี้เพิ่ม 15ราย รวมสะสม 293 รายรักษาหายแล้ว 63 ราย 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนาม จ.จันทบุรี มั่นใจปัจจุบันยังมีเตียงเพียงพอรองรับผู้ป่วย โรงพยาบาลชุมชน และ เอกชนพร้อมขณะที่ยอดผู้ป่วยวันนี้เพิ่ม 15ราย รวมสะสม 293 รายรักษาหายแล้ว 63 ราย

แพทย์หญิงกนกกร สวัสดิไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนาม จันท์ประชาร่วมใจ บ้านจันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี / รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ 2 โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีเปิดเผยว่า จากกระแสข่าวที่ส่งผลต่อความมั่นใจของประชาชนเรื่องเตียงรองรับผู้ป่วยโควิด -19 เต็ม ขอชี้แจงว่า ข้อมูล ณ วันนี้ (3 พ.ค.64) โรงพยาบาลสนาม “จันท์ประชาร่วมใจ” บ้านจันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี รับได้ 210 เตียง มีคนไข้ทั้งหมด 102 เตียง จำหน่ายกลับบ้านไปรอดูอาการหลังรักษา 3 คน จะเหลือประมาน 99 ราย จะมีที่ว่างอยู่มากกว่า 100 เตียง จากกระแสข่าวที่ว่าเตียงเต็มนั้นไม่เป็นความจริง ตอนนี้ใช้เตียงที่โรงพยาบาลสนามอยู่ที่ 50% ของพื้นที่ ถ้ารวมเตียงที่พร้อมรองรับผู้ป่วยโควิด -19 ในจันทบุรี ทั้งจังหวัดพบว่ายังมีเตียงว่างรองรับผู้ป่วยเพียงพอทั้งโรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาลเอกชน และโรงพยาบาลสนามที่มีเตียงรองรับผู้ป่วยรวมทั้งสิ้น 405 เตียง โรงพยาบาลรัฐมีเตียงรองรับผู้ป่วยทั้งหมด 185 เตียงมีผู้ป่วย 125 เตียง เตียงว่าง 60 เตียง /โรงพยาบาลสนาม “ จันท์ประชาร่วมใจ” บ้านจันทเขลมเตียงทั้งหมด 210 เตียง มีผู้ป่วย 62 เตียงคงเหลือเตียงว่าง 148 เตียง / โรงพยาบาลเอกชนมีเตียงรองรับผู้ป่วยโควิด 10 เตียง แต่เต็มแล้ว ทั้ง 10 เตียง ขณะที่ Hospitel มีความพร้อมแต่ยังไม่ถึงวิกฤติที่จะต้องเปิดใช้เนื่องจากเตียงรักษาผู้ป่วยยังมีว่างเพียงพอ ขณะที่ยอดผู้ป่วยวันนี้เพิ่ม 15 ราย รวมสะสม 293 ราย รักษาหายแล้ว 63 ราย

ส่วนการบริหารจัดการบุคลากรทางการแพทย์ คนที่ไปอยู่โรงพยาบาลสนามจะเป็นคุณหมอที่เป็นทีมจากโรงพยาบาลชุมชนทั้งจังหวัด รวมถึงพยาบาล นักวิชาการและสุขาภิบาล เป็นการรวมตัวทั้งจังหวัดช่วยกัน คุณหมอและพยาบาลจากโรงพยาบาลชุมชนและมีหมอจากโรงพยาบาลพระปกเกล้าไปช่วยด้วยแต่ว่าในปัจจุบันนี้โรงพยาบาลชุมชนมีการเปิดรับคนไข้โควิด-19 เพิ่มขึ้น มีทั้งโรงพยาบาลสองพี่น้อง โรงพยาบาลเขาสุกิม โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อนและโรงพยาบาลแหลมสิงห์

เพราะฉะนั้น อัตรากำลังที่จะมาสลับสับเปลี่ยนที่โรงพยาบาลสนามก็มีน้อยลงจึงใช้บุคลากรของโรงพยาบาลพระปกเกล้าเยอะขึ้น แต่ก็ยังสามารถบริหารจัดการได้ในระบบหมุนเวียนกัน ซึ่งอาจทำให้บุคลากรทางการแพทย์เหนื่อยเพิ่มขึ้นแต่ก็พร้อมปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้โรคโควิด – 19 หายไปจากจันทบุรีและพี่น้องประชาชนปลอดภัย

 

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา ผู้สื่อข่าวจ.จันทบุรี

นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก