ข้าราชการไทยข่าวพาดหัวช่วยชาวบ้าน

ฉก.จงอางศึกจัดอบรมให้ความรู้ชาวบ้านชายแดนปลูกผักปลอดสารพิษกินเอง ลดภาระค่าครองชีพหลังจากสถานการณ์โควิด-19​ สงบ

ฉก.จงอางศึกจัดอบรมให้ความรู้ชาวบ้านชายแดนปลูกผักปลอดสารพิษกินเอง ลดภาระค่าครองชีพหลังจากสถานการณ์โควิด-19​ สงบ

วันที่ 8 ก.ค.63 ที่ศาลาประชาคม บ้านด่านสิงขร หมู่ 6 ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นหมู่บ้านติดกับชายแดนไทย-เมียนมาร์ เขตจังหวัดประจวบ พันเอกธีรยุทธฑ์ เส้งรอด รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก กองกำลังสุรสีห์ กองพลทหารราบที่ 9 ได้จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้กับชาวบ้านพื้นที่ตามแนวชายแดน เกี่ยวกับการปลูกผักปลอดสารพิษ มีคุณภาพได้มาตรฐานไว้รับประทานเอง เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ส่งเสริมให้ประชาชนพื้นที่ตามแนวชายแดนมีสุขภาพดี และหากเหลือจากการบริโภคแล้วสามารถจำหน่ายเป็นรายได้เสริมเลี้ยงดูครอบครัวได้อีกทางหนึ่งด้วย ภายใต้ชื่อ โครงการทหารพันธุ์ดี “บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง” เป็นการเสริมสร้างให้ประชาชนมีความรู้ความสามารถนำประสบการณ์กลับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และเผยแพร่ในชุมชนของตนเองต่อไป โดยมีนางรัตนา เส้งรอด ผู้ใหญ่บ้านด่านสิงขร นำลูกบ้านเข้ารับการอบรมเพิ่มศักยภาพทางด้านการเกษตร ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 จำนวน 50 คน

พันเอกธีรยุทธฑ์ เส้งรอด รอง ผบ.ฉก.จงอางศึก เปิดเผยว่า การจัดการอบรมให้กับชาวบ้านในวันนี้ เป็นการอบรมตามโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง ซึ่งเป็นการต่อยอดจากโครงการทหารพันธุ์ดี ที่มุ่งเน้นให้ความรู้ชาวบ้านเกี่ยวกับการปลูกผัก ปลูกพืช การเพาะเมล็ดพันธุ์ การเตรียมดิน การดูแลดิน การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การขยายพันธุ์พืช การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวผลผลิต การตลาด และ การมอบใบประกาศให้กับชาวบ้านผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม เป็นต้น

 


นอกจากนี้ ยังรวมไปถึงกิจกรรมต่างๆทางด้านการเกษตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยวิทยากรที่ผ่านการอบรมเฉพาะด้าน และปัจจุบันเป็นวิทยากรหลักของกองพลทหารราบที่ 9 จังหวัดกาญจนบุรี และเป็นหัวหน้าศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของกองพลทหารราบที่ 9 โดยคาดหวังให้ประชาชนได้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการปลูกผักที่ปลอดภัย มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อเก็บไว้บริโภคเอง เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัว ดำเนินชีวิตตามวิถีพอเพียง ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 หลังจากที่เหตุการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) เริ่มสงบลง

ณัฐธภพ​ พันสาย​ / จ.ประจวบคีรีขันธ์​ รายงาน