ข่าวพาดหัวภัยพิบัติอาสาสมัครหน่วยกู้ชีพ-กู้ภัย

ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ มอบประกาศฯนักเรียน DMAT รุ่น1 ปี2563

มอบประกาศฯนักเรียน DMAT รุ่น 1

วันนี้ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ วันนี้ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ สำนักวิชาการศึกษาคลินิกชั้นสูง วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ตัวแทนผู้สำเร็จการฝึกอบรบหลักสูตรทีมปฎิบัติการทางการแพทย์ในภาวะภัยพิบัติ Disaster Medical Assistance Team (DMAT) ๓ วัน รุ่นที่ ๑ และรุ่นที่ ๒ โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์ รายิน อโรร่า ตำแหน่ง รักษาการคณบดีสำนักวิชาการศึกษาคลินิกชั้นสูง และนายแพทย์ ภุมรินทร์ แซ่ลิ่ม ตำแหน่ง รองคณบดีสำนักวิชาการศึกษาคลินิกชั้นสูง ด้านศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

เป็นผู้มอบใบประกาศนียบัตรแก่ตัวแทนผู้สำเร็จการฝึกอบรบดังกล่าวศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ สำนักวิชาการศึกษาคลินิกชั้นสูง วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ตัวแทนผู้สำเร็จการฝึกอบรบหลักสูตรทีมปฎิบัติการทางการแพทย์ในภาวะภัยพิบัติ Disaster Medical Assistance Team (DMAT) ๓ วัน รุ่นที่ ๑ และรุ่นที่ ๒ โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์ รายิน อโรร่า ตำแหน่ง รักษาการคณบดีสำนักวิชาการศึกษาคลินิกชั้นสูง และนายแพทย์ ภุมรินทร์ แซ่ลิ่ม ตำแหน่ง รองคณบดีสำนักวิชาการศึกษาคลินิกชั้นสูง ด้านศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เป็นผู้มอบใบประกาศนียบัตรแก่ตัวแทนผู้สำเร็จการฝึกอบรบดังกล่าว

จำนงค์ นมาซ/รายงาน