ข้าราชการไทยข่าวพาดหัวช่วยชาวบ้าน

ประมงจังหวัดตาก​ มอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร​ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ​

ประมงจังหวัดตาก​ มอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร​ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ​

วันที่​ 9​ ก.ค.​ 2563​ สำนักงานประมงจังหวัดตาก​ จัดพิธีมอบปัจจัยการผลิต โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร พื้นที่ป่าประจำรักษ์​ หมู่ที่​ 5​ และหมู่ที่​ 7​ ตำบลวังประจบ​ อำเภอเมืองตาก​ จำนวน​ 47​ ราย​ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ​ โดยมีนายสมชาย ไตรทิพย์ชาติสกุล​ นายอำเภอเมืองตาก​ เป็นประธานในพิธี

นายวิชยุตม์ แก้วฟองคำ​ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง​ รักษาราชการแทนประมงจังหวัดตาก กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่​ 14 ตุลาคม 2557 เห็นชอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ​พ.ศ.​ 2557 โดยมีเหตุผลเพื่อให้บริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ​ แก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน​  ซึ่ง​ คทช. มีนโยบายจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์แต่อนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินของรัฐเป็นกลุ่มหรือชุมชน ในรูปแบบสหกรณ์หรือรูปแบบอื่นๆ ที่เหมาะสมเพื่อร่วมกันบริหารจัดการที่ดิน รวมทั้งส่งเสริมการประกอบอาชีพตามศักยภาพของพื้นที่


ในปีงบประมาณ 2563 สำนักงานประมงจังหวัดตากมีเป้าหมายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ​ จำนวน​ 186​ ราย​ แบ่งออกเป็นการเลี้ยงปลาดุกในกระชังบก  144 ราย​ และการเลี้ยงกบแบบล้อมคอก​ 42​ ราย​ เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพตามศักยภาพของพื้นที่​ และเพื่อให้เกษตรกรมีผลผลิตสัตว์น้ำบริโภคในครัวเรือน​ เหลือจำหน่ายเป็นการสร้างรายได้และสร้างความมั่นคงให้กับเกษตรกรต่อไป

ภาพข่าว ปชส.ตาก
สมภพ ฝึกฝน รายงาน