ข้าราชการไทยข่าวพาดหัวจิตอาสา

ผกก.เกาะสมุย ผุดโครงการเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ. พงษ์ขจร สุกกสังค์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล” ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก หมู่ที่ 3 ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย พ.ต.ท. ปัญญา นินัติมานนท์ รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรเกาะสมุย, นายวิศาล บรมธนรัตน์ ประธาน กต.ตร., นายวิโรจน์ จันทร์ทอง รองประธาน กต. ตร. และนายสมภพ เครือหวังกต.ตร.สถานีตำรวจภูธรเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้


ประธานในพิธีกล่าวว่า การป้องกันปราบปรามนั้นถือเป็นหน้าที่หลักของเจ้าหน้าที่ตำรวจ แต่จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ถ้าประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ปัญหาอาชญากรรมต่าง ๆ ร่วมกับเจ้าที่ตำรวจ เพราะประชาชนจะรู้ และเข้าใจปัญหาต่าง ๆ ในหมู่บ้านหรือในชุมชนตนเองได้ท่องแท้และลึกซึ้ง การที่ประชาชนเข้ามาเป็นเครือข่ายในการป้องกันอาชญากรรม จะทำให้ปัญหาบางปัญหาที่เจ้าหน้าที่ตำรวจอาจไม่ทราบมาก่อน ได้ทราบข้อเท็จจริง และแก้ไขปัญหาได้ถูกจุด
สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มี ” โครงการเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล ” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่ระดับตำบล โดยมีการแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน เด็ก เยาวชน และเจ้าหน้าที่องค์กรภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วม ในการแก้ไขอาชญากรรมให้กับตำบลต่าง ๆ เพื่อเป็นเครือข่ายในการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่ อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานของสถานีตำรวจมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยในการฝึกอบรมพรุ่งนี้ มีผู้เข้ารับการอบรม 100 คน ซึ่งเป็นตัวแทนมาจาก 5 ตำบล คือ ตำบลแม่น้ำ ตำบลอ่างทอง ตำบลลิปะน้อย ตำบลตลิ่งงาม และตำบลหน้าเมือง ใช้เวลาการฝึกอบรม 1 วัน

การอบรมในครั้งนี้ มีเนื้อหาสาระดังนี้ คือ
1. ความรู้เกี่ยวกับโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ การสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายและจราจร
3. การใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร ในการป้องกันอาชญากรรม
4. การสร้างเครือข่ายและการบริการจัดการเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการตำรวจ
5. การฝึกการแจ้งเหตุ หรือเบาะแสทางช่องทางการสื่อสารต่างๆ การอำนวยความสะดวกด้านจราจรและการต่อสู้ป้องกันตัวเป็นต้น

จำนงค์ นมาซ/รายงาน