ข้าราชการไทยข่าวพาดหัว

สระแก้ว- แม่ทัพภาคที่1 ลงพื้นที่ชายแดนจังหวัดสระแก้ว กองพันทหารอรัญจัดงานวันสถานปณา กองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๑๒ รักษาพระองค์ เป็นปีที่ 88

สระแก้ว- แม่ทัพภาคที่1 ลงพื้นที่ชายแดนจังหวัดสระแก้ว กองพันทหารอรัญจัดงานวันสถานปณา กองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๑๒ รักษาพระองค์ เป็นปีที่ 88 เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับทหารวีระบุรุษทหารกล้าและเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพล
เมื่อเวลา 09.30 น.ของวันนี้ พล.ท.มนูญ วิถี แม่ทัพภาคที่ 1 เป็นประธานในพิธี โดยมี พล.ต.ธราพงษ์ มะละคำ ผบ.พล.ร.2 รอ. พลตรีหทัยเทพ กีรติอังกูร ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่19 พลตรี เกรียงศักดิ์ นันทโพธิ์เดช ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก พันเอกเสกสรรค์ พรหมศักดิ์ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 12 นายบำรุง ล้อเจริญนายบำรุง ล้อเจริญวัฒนะชัย. ประธานหอการค้าจังหวัดสระแก้ว นำนายทหาร ตำรวจ นายอำเภออรัญประเทศ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนราษฎรสระแก้วเขต 3 พ่อค้า ประชาชน เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

พล.ท.มนูญ วิถี แม่ทัพภาคที่ 1 นำคณะกราบไหว้พระรัตนไตรสิ่งศักดิ์ในพื้นที่ของกองพันทหารราบที่3 ที่กำเนิดของกองพันทหารราบที่ 3 ในปี พ.ศ๒๔๗๕ เป็นต้นมา ได้แปรสภาพเปลี่ยนเป็นหน่วย จากคอพันทหารราบในคดีด เป็น กองพันทหารราบยานเกราะในปัจจุบัน เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างกำลังรบขอกองทัพบกให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์เป็นหน่วยทหารหน่วยเดียว ที่มีที่ตั้งหน่วยอยู่ใกล้กับชายแดนติดกับประเทศสาธารณรัฐกัมพูชาประชาธิปไตย ห่างจากชายแคน ๖ กิโลเมตร และเป็นหน่วยทหารชายแตนหน่วยแรก ที่ต้องเผชิญกับการรุกรานของข้าศึก ทางต้านทิศตะวันออก ปัจจุบันมีที่ตั้งอยู่ ณ ค่ายสุรสิงหนาท ถนนสุวรรณศร ตำบลอรัญประทศ จังหวัดสระแก้ว ค่ายสุรสิงหนาทรับพระราชทานประกาศชื่อค่าย ตามแจ้งความกองทัพบกลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๑ เพื่อเป็นอนุสรณ์ แต่ เด็จพระบรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท สมัยครั้งดำรงพระยศเป็น ผู้สำเร็จราชการ เมืองพิษณุโลกได้เคยเป็นแม่ทัพของพระบทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ยกไปตีเมืองเขมร เมื่อ พ.ศ๒๓๑๓ และ พ.ศ.๒๓๓๓ และต่อมาได้ดำรงพระยศ เป็น กรมพระราชวังบวรสถานมงคล ซึ่งเป็นวังหน้า ในรัชกาลที่ ๑ ซึ่งทำให้กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ ที่จัดวันสถาปนากองพันทหารราบที่ 3 เป็นปี่ที่ 88 เป็นเลขมงคลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลในครั้งนี้


จากนั้น พล.ท.มนูญ วิถี แม่ทัพภาคที่ 1 เป็นประธานในพิธีทางพุทธศาสนา พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ทำพิธีบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ที่ล่วงลับ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจกับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนเพื่อป้องกันประเทศ ของกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหาราบที่ 12 รักษาพระองค์ โดย พลตรี ธราพงษ์. มะละคำ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ และ ผู้บัญชาการกกองกำลังบูรพา ร่วมเป็นประธานในพิธี พล.ต.หทัยเทพ กีรติอังกูร ผบ.มทบ.19 พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ นายทหาร ตำรวจ ร่วมในพิธีครั้งนี้ สำหรับ กองพันทหาราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ ได้จัดให้มีพิธีทางพุทธศาสนา พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ทำพิธีบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ที่ล่วงลับ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจกับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนเพื่อป้องกันประเทศ ถือเป็นหน่วยขึ้นตรงกับกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ มีที่ตั้งปกติถาวรของกองพันทหารราบที่ 3 อยู่ที่ ค่ายสุรสิงหนาท ต.อรัญประเทศ อำเภอเมืองสระแก้ว และปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดน รักษาความมั่นคงภายใน และพัฒนาพื้นที่ชายแดนในเขตจังหวัดสระแก้ว สำหรับภารกิจของกองพันทหาราบที่ 3 มีหน้าที่หลักในการป้องกันประเทศ และปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ร่วมกับ กรมทหาราบที่ 12 รักษาพระองค์ และกองกำลังบูรพา จังหวัดสระแก้ว ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ และร่วมกับหน่วยงานอื่นในการพัฒนาตามแนวชายแดนด้าน อ.ตาพระยา อ.อรัญประเทศ อ.โคกสูง และ อ.คลองหาด มีการส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้ครอบครัวและเน้นให้ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อปก ป้อง เทิดทูน และพิทักษ์สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ไว้ด้วยชีวิต ประธานในพิธี วันสถาปนาหน่วย กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ ครบรอบปีที่ 88 ประธานๆในพิธี ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5 ประกอบพิธีสงฆ์ ถ่ายรูปร่วมกับแขกผู้มีเกียรติ ซึ่งกองทัพบก ได้เล็งเห็นความสำคัญ ของ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ ที่มีพื้นที่รับผิดชอบตามแนวชายแดน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดน เพื่อเป็นที่ผึ้งของประชาชน และสร้างความมั่นคงมั่งคลั่งอย่างถาวรตามแนวชายแดนต่อไป

นายยุทธนา พึ่งน้อย / ผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว