ข้าราชการไทยข่าวทั่วไปข่าวพาดหัวช่วยชาวบ้าน

สระแก้ว – แม่ทัพภาคที่ 1มอบถุงยังชีพ และตรวจเยี่ยมกำลังพลชายแดน

แม่ทัพภาคที่ 1 ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1 มอบถุงยังชีพ และตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานด้านยุทธการของกำลังพลชายแดน

 

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 9ก.ค.63 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระกแก้ว พลโท ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาคที่ 1 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1 พร้อมด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว , ผู้บัญชาการกองกำลังบูรพา,ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 19 นายด่านศุลกากรอรัญประเทศ , นายอำเภออรัญประเทศ , ภาคประชาชนที่ร่วมสนับสนุนสิ่งของร่วมกัน ดำเนินการแจกจ่ายถุงยังชีพ จำนวน 520 ถุง มอบให้กับประชาชนตามแนวชายแดน จังหวัดสระแก้ว 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอตาพระยา, อำเภอโคกสูง, อำเภออรัญประเทศ , อำเภอคลองหาด และประชาชนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี และ จังหวัดตราด

ในการนี้ได้มอบรถเข็นวีลแชร์ ให้กับผู้ที่ประสบภัยจากทุ่นระเบิดตามแนวชายแดนจำนวน 10 คัน เพื่อแจกจ่ายช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโควิด-19ในพื้นที่ชายแดนและผู้ยากไร้ ผู้พิการ ที่ประสบภัยจากทุ่นระเบิด ตามแนวชายแดน ตลอดจนประชาชนที่อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่ของ กองทัพภาคที่ 1 หลังจากนั้นจะเดินทางตรวจการปฏิบัติงานด้านยุทธการของ ฉก.คลองหาด ณ ต.ทัพพริก อ.อรัญประเทศ และเดินทางไปยัง ฉก.คลองหาด เพื่อมอบสิ่งของช่วยเหลือกำลังพล จำนวน 80 นาย


พลโท ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาคที่ 1 กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาด ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นปี 2563 รัฐบาลได้ประกาศใช้ พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินโดยกำหนดมาตรการควบคุมต่างๆ จนถึงปัจจุบัน สถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคโควิด-19ในประเทศไทย ไม่พบการติดเชื้อภายในประเทศ เป็นระยะเวลา1 เดือนเศษ ทั้งนี้เกิดมาจากการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนและได้รับความร่วมมือจาก พี่น้องประชาชนเป็นอย่างดี ในการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมของภาครัฐ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต ของพี่น้องประชาชนบ้างพอสมควร/ เพื่อเป็นการผ่อนคลายความเดือดร้อน และเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชน ในการสู้ภัยโรคโควิด – 19 ในครั้งนี้กองทัพภาคที่ 1 ร่วมกับ มูลนิธิธรรมดี ได้นำถุงยังชีพ จำนวน 520 ถุง มาแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชน ในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่อำเภอตอนในของจังหวัดสระแก้ว รวมถึงในส่วนของจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด โดยผ่านผู้แทนจังหวัดรับมอบไปยังพื้นที่ต่อไป เพื่อเป็นการแบ่งเบาค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตของพี่น้องประชาชน โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องประชาชนทุกท่านจะให้ความร่วมมือกับภาครัฐอย่างเข้มงวดต่อไป โดยไม่ประมากทเพื่อให้พวกเราก้าวผ่าน วิกฤตนี้ไปด้วยกัน

นายยุทธนา พึ่งน้อย / ผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว