ข่าวพาดหัวช่วยชาวบ้านป้องกัน COVID-19

วิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ร่วมกับบ้านห้วยเกรียบบางสะพาน จัดโครงการครึ่งไร่คลายวิกฤติฟื้นชีวิตหลัง Covd-19

วิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ร่วมกับบ้านห้วยเกรียบบางสะพาน จัดโครงการครึ่งไร่คลายวิกฤติฟื้นชีวิตหลัง Covd-19

วันที่ 10 มิ.ย.63 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำคณะอาจารย์ นิสิตนักศึกษา สำนักงานโครงการยุทธศสตร์การพัฒนท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชา จัดกิจกรรมการทำเกษตรให้แก่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัส Covd-19 บ้านห้วยเกรียบ ม.4 ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้มีอาหารที่ปลอดภัย ไร้สารเคมี ไว้รับประทานในยามวิกฤต เพียงพอแก่การบริโภคและแจกจ่ายในพื้นที่ โดยมี นางศวรรยาพร จันทร์สุขศรี พัฒนาการอำเภอบางสะพาน นายวัชรินทร์ จันทร์เดช ผู้ใหญ่บ้านห้วยเกรียบ สภาองค์กรชุมชนตำบลทองมงคล และชาวบ้านร่วมดำเนินงาน


โดยมีการปุ๋ยหมัก ผสมดินหมักจากเศษวัชพืช นำไปใส่ในแปลงที่เตรียมไว้ในพื้นที่ 2 งาน หรือครึ่งไร่ ทำการปรับแต่เกลี่ยดินให้เสมอ จากนั้นนำเมล็ดผักเช่น ผักบุ้ง ผักคน้า ผักกวางตุ้ง ผักกาด นำไปดำลงในแปลง บางส่วนมีการเพาะเมล็ดผักเป็นต้นแล้วได้นำไปดำลงในแปลงปลูก ใช้วัชดุฟางข้าวคลุมเพื่อลดแสงแดดและสร้างความชุ่มชื้น โดยมีการใช้ปั้นน้ำปล่อยสปิงเกอร์ควบคุมความชื้นในแปลงปลูก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวว่า มาร่วมสร้างความเข้มแข็งในชุมชน เพื่อให้สามารถพึ่งตนเองและเป็นที่พึ่งให้กับคนอื่นได้ เพราะเกษตรปลอดภัยคือสิ่งที่จำเป็นที่สุดและเป็นทางรอดของคนไทย ซึ่งจังหวัดประจวบฯได้เลือกบ้านห้วยเกรียบ เป็นจุดแรกในการจัดทำโครงการครึ่งไร่คลายวิกฤต ด้วยวิถีชีวิตชุมชนหลัง covid-19 มีการปลูกผักปลอดสาร รวมไปถึงการทําจุลินทรีย์แจกจ่ายให้กับชุมชน แบ่งปันความรู้ และแบ่งปันผลผลิต โดยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ลดต้นทุนลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้


นายวัชรินทร์ จันทร์เดช ผู้ใหญ่บ้านห้วยเกรียบ กล่าวว่า ลักษณะของกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อการแบ่งปันซึ่งกันและกัน จากสถานการณ์ covid 19 มีผลกระทบมาก จึงใช้พื้นที่กลางหมู่บ้านดำเนินกิจกรรมในการปลูกผักซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายที่จะนำไปแจกคือ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุที่มีสุขภาพไม่ค่อยดี โรงพยาบาล โรงเรียน โดยจะทำต่อเนื่องกันประมาณ 3 ปี จึงอยากเชิญชวน ผู้ที่มีพื้นที่ให้หันกลับมาทำเรื่องเกษตรผสมผสานหรือว่าเกษตรพอเพียงตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชาสู่การปฏิบัติที่เป็นจริง

ณัฐธภพ​ พันสาย​ / จ.ประจวบคีรีขันธ์​ 0623644468