ข้าราชการไทยข่าวพาดหัวทุกข์ชาวบ้าน

จันทบุรี-ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตีลงพื้นที่ดูถนนที่ชำรุดเสียหายตามที่ชาวบ้านร้องเรียน

จันทบุรี-ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตีลงพื้นที่ดูถนนที่ชำรุดเสียหายตามที่ชาวบ้านร้องเรียน

ผ่านคณะกรรมการธรรมาภิบาล จ.จันทบุรี พร้อมรับทราบปัญหา อุปสรรคที่ติดขัดเนื่องจากข้อกฎหมายที่เอื้อประโยชน์ให้บริษัทรับจ้าง

สภาพถนนสาย 317 ช่วงระหว่างทางแยกเกาะรงค์ ถึง แยกปากแซง ที่ชำรุด ผุพัง เป็นหลุม เป็นบ่อ หลังมีการส่งมอบงานไม่นานสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน เกษตรกร ที่ต้องใช้เส้นทางนี้ในการขนส่งสินค้าและเดินทางเพราะเป็นถนนสายหลักที่จำเป็นต้องเดินทาง โดยกรมทางหลวงได้ว่าจ้างบริษัทกองมณีก่อสร้างที่ประมูลงานผ่าน ในวงเงิน 115 ล้านบาท ระยะทางก่อสร้างรวม 3 กิโลเมตรแต่เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จและส่งมอบงานในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาถนนก็เริ่มชำรุดเสียหาย เป็นหลุมเป็นบ่อ โดยเฉพาะช่องทางเลี้ยวซ้ายบริเวณสามแยกปากแซงที่ชำรุดและส่งผลกระทบต่อประชาชนที่ใช้เส้นทาง มีการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง รถส่วนตัวบางคันตกหลุมเสียหาย และชาวบ้านได้ร้องเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งระดับท้องถิ่น จังหวัด รวมทั้ง ส.ส.ก็นำเรื่องนี้เข้าสภา เช่นเดียวกันกับ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดจันทบุรีที่ได้รับเรื่องร้องเรียนความเดือดร้อนของชาวบ้านที่ใช้เส้นทางดังกล่าว

นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเห็นความสำคัญและรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จึงนำคณะลงพื้นที่เพื่อรับทราบปัญหา และจะได้นำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนไปแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขอย่างเร่งด่วนที่สุด เบื้องต้นทางกรมทางหลวงได้มีหนังสือแจ้งผู้รับเหมาที่รับจ้างก่อสร้างถนนเส้นนี้ตามระเบียบราชการเพราะถนนยังอยู่ในสัญญาประกันที่บริษัทต้องรับผิดชอบ โดยกรมทางหลวงได้แจ้งบริษัทผู้รับจ้างรวมเป็น 3 ครั้งแล้ว ในครั้งแรกและครั้งที่ 2 ผู้รับเหมาได้มาซ่อมแก้ไขแต่ถนนก็ยังชำรุดผุพังและเพิ่มพื้นที่ความเสียหายมากขึ้นตามสภาพการใช้งานแต่ครั้งที่ 3 อยู่ในช่วงรอความพร้อมโดยบริษัทอ้างเครื่องจักรที่จะซ่อมบำรุงถนนไม่พร้อม อย่างไรก็ตามกรมทางหลวงได้มอบหมายให้สำนักกฎหมายศึกษาระเบียบ วิธีการ เอาผิดผู้รับจ้างรวมทั้งเตรียมออกประกาศ ตัดสิทธิการประมูลงานของบริษัทผู้รับจ้างรายนี้หากไม่รับผิดชอบแก้ปัญหา และจะมีการยึดเงินประกันผลงาน 10 ล้านบาทมาเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมถนนที่ชำรุด ผุพัง รวมทั้งกรมทางหลวงกำลังศึกษาหาแนวทางตามกฎหมายที่จะนำงบประมาณแผ่นดินในส่วนอื่นมาว่าจ้างบริษัทอื่นเพื่อทำการซ่อมแซมถนนที่ชำรุด ว่าจะทำได้หรือไม่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวอย่างเร่งด่วนที่สุดแล้ว

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก