COVID-19ข้าราชการไทยข่าวพาดหัวป้องกัน COVID-19

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ – ศรชล.บูรณาการกว่า 10 หน่วยงาน ตรวจสอบแรงงานต่างด้าวผิดกฏหมาย ในโรงงาน

ศรชล.บูรณาการกว่า 10 หน่วยงาน ตรวจสอบแรงงานต่างด้าวผิดกฏหมาย ในโรงงาน


วันที่ 27 พ.ค.64 น.อ.ธัญญ์นิธิ แก้วเวียงเดชณรัฐ รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดประจวบคิรีขันธ์ (รอง ผอ.ศรชล.จว.ปข. โดยสั่งการของ ผอ.ศรชล.จว.ปข./ผวจ.ประจวบคิรีขันธ์ ให้บูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับ พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัด ปข. ร่วมกับ นายประยงค์ จันทเต็ง นอภ.หัวหิน, รอง ผบ.ฉก.จงอางศึก, แรงงานจังหวัดประจวบ ฯ, สนง. จัดหางาน จ.ประจวบ ฯ, อุตสาหกรรม จ.ประจวบฯ, จ่าจังหวัดประจวบฯ, ปกครอง จว.ปข., ฝ่ายปกครอง อ.หัวหิน, ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง จง.ปข., สนง.ประกันสังคม จ.ประจวบ ฯ, สาธารณสุขอำเภอหัวหิน, จนท.สห.มทบ.15 พื้นที่หัวหิน ลงพื้นที่ตรวจสอบแรงงานต่างด้าวที่เข้าทำงานในโรงงาน สุรชัยฟาร์ม และบริษัทโดลไทยแลนด์ จำกัด เพื่อตรวจสอบแรงงานต่างด้าว ที่หลบหนีเข้าเมืองและลักลอบทำงานในโรงงาน เพื่อเป็นการป้องปรามมิให้โรงงาน ฝ่าฝืนรับคนงานต่างด้าวเข้าทำงาน และเข้าตรวจเยี่ยมโรงงาน สับปะรดกระป๋อง QPP หลังจากการกักตัวแรงงานครบกำหนดและจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามได้เสร็จสิ้นลง ตามระยะเวลาและให้ไปพักรอดูอาการในบ้านพักนอกโรงงาน ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ไปตรวจทุกวัน กำหนดเปิดโรงงานอีกครั้งใน 7 มิ.ย.64


รวมถึงได้ทำการตรวจสถานที่พักของคนงาน ว่ามีการหลบซ่อนของบุคคลต่างด้าวผิดกฏหมายหรือไม่ พร้อมทั้งให้การแนะนำมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 โดยให้แจ้งแรงงานของบริษัท ในห้วงเวลานี้ ให้งดการไปพบปะกับบุุคคลอื่นหรือบุคคลอื่นแวะมาเยี่ยมเยียน โดยไม่จำเป็น
ผลการตรวจ ไม่พบผู้ลักลอบหนีเข้าเมืองและลักลอบทำงานในโรงงาน แต่อย่างใด
ภาพ/ข่าว ปชส.ศรชล.ภาค 1
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645