ข้าราชการไทยข่าวทั่วไปข่าวพาดหัวยาเสพติด

ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดตาก เปิดค่าย “ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม” รุ่นที่ 2 หวังให้ผู้ผ่านการฝึกอบรม ไม่หวนกลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

 

ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดตาก เปิดค่าย “ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม” รุ่นที่ 2 หวังให้ผู้ผ่านการฝึกอบรม ไม่หวนกลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

วันที่ 10 ก.ค. 2563 นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดระบบสมัครใจ ในรูปแบบค่าย “ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และการเตรียมความพร้อมก่อนกลับสู่สังคม” รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดทั้ง 9 อำเภอ ส่งผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูฯ จำนวน 69 คน ระหว่างวันที่ 9-20 กรกฎาคม 2563 ณ สำนักสงฆ์ธุดงค์สถานอยู่สุขเจริญ ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก

 


ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดตาก ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติด โดยมีเจ้าหน้าที่ปกครองจังหวัด สำนักงานสาธารณสุข และสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนที่ 1 ทำหน้าที่ร่วมกับผู้แทนหน่วยงานภาคีในจังหวัด ดำเนินการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายของผู้เข้ารับการบำบัด ให้มีสุขภาพแข็งแรง สร้างจิตสำนึก รักษาเกียรติและศักดิ์ศรีของตนเอง ให้มีระเบียบวินัย มีสภาพจิตใจที่เข้มแข็งมากขึ้น และได้รับการพัฒนาอาชีพ ตามความชอบและความถนัดอย่างเหมาะสม เมื่อผ่านการบำบัดฟื้นฟูไปแล้ว สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติ เป็นคนดีที่มีคุณภาพของสังคม และไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก

ภาพข่าว ปชส.ตาก
สมภพ ฝึกฝน รายงาน