ข้าราชการไทยข่าวพาดหัวช่วยชาวบ้านท่องเที่ยวเศรษฐกิจ

อุตรดิตถ์ – ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาตลาดการค้าด่านชายแดนภูดู่

 

จังหวัดอุตรดิตถ์ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาตลาดการค้าชายแดนภูดู่
เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ตามที่ นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผวจ.อต.มอบหมายให้ นายพิภัช ประจันเขตต์ รอง ผวจ.อต.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาตลาดการค้าชายแดนภูดู่ ต.ม่วงเจ็ดต้น อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมศิลาอาสน์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์


โดยในการประชุมดังกล่าว ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อพิจารณา ซึ่งมีประเด็นสำคัญ ดังนี้
คือการส่งมอบพื้นที่โครงการก่อสร้างด่านพรมแดนภูดู่ ให้กรมศุลกากร
การขอใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำปาด คำขอที่ 2 เพื่อพัฒนาตลาดการค้าชายแดนภูดู่
การจัดทำประชาพิจารณ์กับประชาชนในพื้นที่ที่จะขอใช้ประโยชน์ และการเห็นชอบของ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเจ็ดต้นและแนวทางการพัฒนาพื้นที่ตลาดการค้าชายแดนภูดู่ อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ โดยการจัดรูปแบบที่ดิน

ปวินท์ อินกล่ำ ผู้สื่อข่าว จ.อุตรดิตถ์ รายงาน