ข้าราชการไทยข่าวพาดหัว

ตาก – จัดงานพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2563

จังหวัดตาก จัดงานพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2563

วันที่ 11 ก.ค. 2563 เวลา 08.00 น. ที่อาคารกิตติคุณ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นำส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจ เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย


สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่ 27 ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ครองราชย์สมบัติเป็นเวลา 32 ปี เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2231 มีพระชนมายุ 56 พรรษา สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถอย่างยิ่ง ทรงมีพระราชกรณียกิจที่สำคัญตลอดรัชกาลของพระองค์ ทั้งด้านการทหาร วรรณคดี และการทูต ทรงสร้างความรุ่งเรือง และความยิ่งใหญ่ให้แก่กรุงศรีอยุธยาเป็นอย่างมาก

ภาพข่าว ปชส.ตาก
สมภพ ฝึกฝน รายงาน