ข่าวพาดหัวช่วยชาวบ้านเทคโนโลยี

เขื่อนสิริกิติ์ บูรณาการร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประยุกต์ใช้ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ช่วยแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

 

เขื่อนสิริกิติ์ บูรณาการร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประยุกต์ใช้ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ช่วยแก้ไขปัญหาภัยแล้ง การอุปโภค บริโภค และ การเกษตร หมู่บ้านห้วยต้า ตำบลนางพญา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ. เชียงราย นายเทพวิทักษณ์ แก้วยอด หัวหน้ากองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงาน และทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดย ผศ.ดร.วิวัฒน์ ทิพจร อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ประชุมหารือ และติดตามงานออกแบบระบบสูบน้ำพลังงานงานแสงอาทิตย์ช่วยเหลือปัญหาภัยแล้งในพื้นที่บ้านห้วยต้า ตำบลนางพญา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาการศึกษาแนวทางการพัฒนาชุมชนบ้านห้วยต้าแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน
นายเทพวิทักษณ์ แก้วยอด (กบส-ฟ.) กล่าวว่า การใช้งานเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับใช้อุปโภค บริโภค และ การเกษตร เริ่มมีใช้งานมากขึ้นในประเทศไทย เนื่องจากเป็นพลังงานทดแทนที่สะอาด และไม่มีค่าใช้จ่ายของเชื้อเพลิง

จากข้อมูลการสำรวจพบว่า การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค และ การเกษตร บ้านห้วยต้า ปัจจุบัน มีการใช้น้ำปะปาภูเขา และ สูบน้ำด้วยระบบปั้มเครื่องยนต์ดีเซล จากบ่อน้ำตื้น เข้าแทงค์คอนกรีต 3 จุดหลัก คือกลุ่ม บ้านใต้ กลุ่มโรงเรียนห้วยต้า และกลุ่มบ้านเหนือ
กบส-ฟ. กล่าวต่อว่า จากการสำรวจร่วมกันระหว่างเขื่อนสิริกิติ์ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จะร่วมดำเนินการออกแบบ และปรับปรุงระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์จาก แผงโซลาเซลลอยน้ำ สูบขึ้นแทงค์เก็บ ทั้งหมด 3 จุด เพื่อให้ ประชาชนบ้านห้วยต้า มีน้ำอุปโภค บริโภค และการเกษตร พอเพียงตลอดปี

ปวินท์ อินกล่ำ ผู้สื่อข่าว จ.อุตรดิตถ์ รายงาน