ข้าราชการไทยข่าวพาดหัวยาเสพติด

พระนครศรีอยุทธยา – นายกเทศมนตรีตำบลตลาดเกรียบ ยกเงินเดือน 3 เดือนสนับสนุนโครงการ ชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ(ปักกลด)

นายกเทศมนตรีตำบลตลาดเกรียบ ยกเงินเดือน 3 เดือนสนับสนุนโครงการ ชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ(ปักกลด)


เมื่อช่วงบ่าย วันที่ 4 มิถุนายน 2564 ที่ เทศบาลตำบลตลาดเกรียบ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวัชระ กระแสร์ฉัตร์ นายอำเภอบางปะอิน รับมอบเงินกองทุนดำเนินการโครงการ “ ดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ(ปักกลด) ” จากนายวิชัย ไวยทิ นายกเทศบาลตำบลตลาดเกรียบ มอบเงินเดือน 3 เดือนจำนวน 106,800 บาท นางสมจิต ไวยทิ มอบเงินเดือน 3 เดือน จำนวน 34,200 บาท และในฐานะประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินอีก จำนวน 10,000 บาท นางเยาวพา ดิษฐแย้ม รองนายกเทศฯตลาดเกรียบ มอบเงินสด 30,000บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 181,000 บาท โดยมี พันตำรวจเอก สมเจษฐ์ แม้นบุตร ผกก.สภ.บางปะอิน และ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมเป็นสักขีพยาน นอกจากนี้ นายวรายุทธ ไวยทิ ประธาน สภาเทศบาลตำบลตลาดเกรียบ ได้มอบไฟฟ้าส่องสว่าง(สปอร์ตไลท์) จำนวน 5 ชุด ส่งมอบให้กับผู้อำนวยการกองช่าง เพื่อใช้ดำเนินการโครงการต่อไป


ที่ผ่านมาสถานีตำรวจภูธรบางปะอิน ได้ดำเนินการ โครงการประชารัฐร่วมใจต้านภัยเสพติด (ปักกลด) มาอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดเป้าหมาย ดำเนินการพร้อมกัน ทั้งตำบลตลาดเกรียบ จำนวน 8 หมู่บ้าน 805 ครัวเรือน มีประชากร ทั้งสิ้น 2,816 คน ซึ่งถือว่าเป็นการลงพื้นที่เป้าหมายมากกว่าที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดถึง 7 หมู่บ้าน ดังนั้น เทศบาลตำบลตลาดเกรียบ ร่วมกับ นายอำเภอบางปะอิน สาธารณสุขอำเภอ ตำรวจ ทหาร ฝ่ายความมั่นคง อส. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย อสม. ในพื้นที่ บูรณาการทำงานร่วมกัน ประกอบกำลังเป็นชุดปฏิบัติการเข้ามาพักแรมในพื้นที่เป้าหมาย


ด้าน นายวิชัย ไวยทิ นายกเทศบาลตำบลตลาดเกรียบ กล่าวว่า วันนี้เป็นวันแรกที่เราเปิดโอกาสให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนลูกหลานได้เดินทางมาที่เทศบาลตำบลตลาดเกรียบ ซึ่งจัดเป็นศูนย์ปฏิบัติการ ได้มาตรวจสารเสพติดทุกคน ตั้งแต่ 3 โมงเช้าถึง 3 โมงเย็น พอครบ 3 วันก็จะให้กำนันผู้ใหญ่บ้านตำรวจ บูรณาการร่วมกัน ลงพื้นที่เคาะประตูบ้านทุกครัวเรือนเพื่อตรวจสารเสพติด บุคคลภายในบ้านตั้งแต่ 13 – 60 ปี หลังจากตรวจแล้วก็จะเปิดโอกาสให้กับใครที่ไม่ได้มารายงานตัวด้วยเหตุผลอยู่ต่างจังหวัดบ้างหรือหลบหนีทางเราได้มีข้อมูลทั้งหมด เราก็จะมีการดำเนินการนำตัวเข้ามาบำบัด เราจะเรียกทั้ง 8 หมู่บ้านมาดูว่าใครติดถึงขั้นไหน แบบไหน ใครไม่มีงาน เราช่วยเหลือ ไม่มีการจับกุมแต่ต้องมารายงานตัวเพื่อยินยอมที่จะเลิก เพื่อจะได้คืนความสุขให้กับพี่น้องประชาชน ครอบครัวในชุมชน ทั้งนี้ตนเองยินดีบริจาคเงินเดือนของตนเองระยะเวลา 3 เดือนร่วมถึงกำนันอีก 3 เดือนเพื่อนำไปเป็นเงินทุนตั้งต้น รวมถึงทางประธานสภามอบไฟฟ้าส่องสว่างในการออกกำลังกายยามเย็นหรือกลางคืนสนับสนุนตลอดโครงงาน พร้อมให้ความมั่นใจว่าบุตรหลานที่เข้ามาเราจะดูแลเป็นลูกหลานอย่างดี เพื่อให้พ้นยาเสพติด


ซึ่งการดำเนินการตามโครงการฯ เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2564 การปฏิบัติตามโครงการ มี 3 ขั้นตอน คือ ขั้นเตรียมการ ขั้นปฏิบัติการ และขั้นส่งต่อความยั่งยืน โดยมีเป้าหมายแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน ช่วยลดการแพร่ระบาดของยาเสพติด มีการ X-Ray ตรวจปัสสาวะ 100% ค้นหาผู้เสพเพื่อเข้าสู่กระบวนการชุมชนบำบัด (CBTx) มุ่งเน้นการทำงานเชิงรุกใน การแก้ไขปัญหา เป็นรูปธรร มและสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งในการดูแลตนเองเพื่อส่งต่อความยั่งยืน ต่อไป
ภาพข่าว สุรัตน์ ชัยกุลเทวินทร จ. พระนครศรีอยุธยา