ข้าราชการไทยข่าวพาดหัวอาชญากรรมเศรษฐกิจ

บุกจับเรือประมงดัดแปลงลักลอบขนน้ำมันเถื่อน 5 หมื่นลิตรกลางอ่าวไทย

บุกจับเรือประมงดัดแปลงลักลอบขนน้ำมันเถื่อน 5 หมื่นลิตรกลางอ่าวไทย
เมื่อเวลา 16.00 น. ของวันนี้ 10 ก.ค.63 พลเรือโท สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 /ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 (ผอ.ศรชล.ภาค 1/ผบ.ทรภ.1) พลเรือตรี จรัญวีร์ ญาดี รอง ผอ.ศรชล.ภาค 1 พลเรือตรี ชาติชาย ทองสะอาด ผอ.สำนักฝ่ายอำนวยการ ศรชล.ภาค 1 ร่วมกับ พันตำรวจเอก วัลลพ พวงผกา ผู้กำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจน้ำ นายนิคม เหล็กศิริ ผอ.ส่วนตรวจสอบป้องกันและปราบปราม สนง.สรรพสามิตภาคที่ 2 นายทศพล มุเนืองรัมย์ ผู้แทนกรมเจ้าท่า และนายธนพัฒน์ โสมาศรี ผู้แทนกรมประมง ร่วมแถลงข่าวการจับกุมเรือบรรทุกน้ำมันเถื่อน ณ ท่าเทียบเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี

จากการติดตามสถานการณ์การลักลอบค้าน้ำมันเถื่อนในทะเล ศรชล.ภาค 1 ได้จัดเรือตรวจการณ์กองทัพเรือ 261(ต.261) ออกลาดตระเวนตรวจสอบในพื้นที่อ่าวไทยตอนบน พบเรือประมงต้องสงสัย ชื่อเรือ กนกวรรณ 17 ซึ่งจากการตรวจสอบในระบบ Fishing Info ของกรมประมง ไม่พบข้อมูลของเรือประมงในฐานข้อมูล เรือเอกสิทธินาถ คุณวัฒน์ ผู้ควบคุมเรือตรวจการณ์ 261 จึงได้นำเรือเข้าตรวจเรือกนกวรรณ 17 บริเวณทิศตะวันตกจากเกาะคราม จ.ชลบุรี ระยะ 33 ไมล์ กลางอ่าวไทยตอนบน พบว่าเป็นเรือประมงดัดแปลงลักลอบนำน้ำมันเข้ามาในราชอาณาจักร มีลูกเรือจำนวน 6 คน (เป็นคนไทย 4 คน และแรงงานต่างด้าว 2 คน) โดยไม่มีเอกสารหลักฐานการเสียภาษีสรรพสามิต และหลักฐานผ่านพิธีการทางศุลกากรมาแสดง ในระวางบรรทุกน้ำมันดีเซล จำนวนประมาณ 50,000 ลิตร จึงได้ควบคุมเรือดังกล่าว พร้อมลูกเรือ จำนวน 6 คน เข้าจอดเรือที่ท่าเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งผู้มีอำนาจเปรียบเทียบปรับตาม พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ต่อไป


พลเรือโท สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑ (ศรชล.ภาค 1) กล่าวว่าจากการติดตามสถานการณ์ลักลอบค้าน้ำมันเถื่อนในพื้นที่รับผิดชอบทางทะเลมีกลุ่มขบวนการลักลอบค้าน้ำมันเถื่อน ยังคงมีการลำเลียงเข้าฝั่งอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2563 ได้มีการดำเนินจับกุมเรือค้าน้ำมันเถื่อนในพื้นที่อ่าวไทยตอนบนแล้ว 6 ครั้ง เป็นปริมาณน้ำมันกว่า 500,000 ลิตร หากลักลอบกระทำความผิดได้สำเร็จ จะคิดเป็นมูลค่าความเสียหายต่อประเทศกว่า 15 ล้านบาท ทั้งนี้ภายในพื้นที่ผิดชอบทางทะเลของ ศรชล.ภาค 1และทัพเรือภาคที่ 1 กองทัพเรือ จะปกป้องผลประโยชน์ของชาติ จะไม่มีการละเว้น จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด โดยมิยอมให้มีการลักลอบค้าน้ำมันเถื่อน เพื่อเป็นการสร้างเชื่อมั่นแก่ประเทศชาติและประชาชน ว่า ศรชล.ภาค 1 จะเป็นหน่วยงานหลักที่มีบทบาทนำในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

ภาพ/ข่าว นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี ผู้สื่อข่าว จ.ชลบุรี
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก