ข้าราชการไทยข่าวพาดหัวจิตอาสา

ผู้ว่าฯตราด นำจิตอาสาพัฒนาอำเภอคลองใหญ่ วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นำจิตอาสาพัฒนาอำเภอคลองใหญ่ วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ อ.คลองใหญ่ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอําเภอคลองใหญ่ ร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดตราด กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านการค้า/ตลาดชุมชน เนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ในวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น.โดยมี ว่าที่ ร.ต.พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผวจ.ตราด เป็ฯประธานในพิธี พร้อมด้วย นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผวจ.ตราด พร้อมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด โดยมีนายพีระ การุญ นายอำเภอคลองใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการผู้นำชุมชน ประชาชน จิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมพิธีกว่า200 คน


หลังพิธีบนเวทีแล้วเป็นการร่วมกันพัฒนาสถานที่ต่างๆในอำเภอคลองใหญ่ โดยร่วมกันปัดกวาด ตัดหญ้า ทำความสะอาดถนนหนทาง บริเวณ ถนนมุ่งคีรี หมู่ที่ 2 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ ในการนี้ ว่าที ร.ต.พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผวจ.ตราด นำจิตอาสาพระราชทานทั้งหมด เก็บกวาด ทำความสะอาดถนนหนทาง และขัดล้างถนน โดยมีทางเทศบาลตําบลคลองใหญ่ได้มีการสนับสนุนรถนํ้าเพื่อล้างถนนทําความสะอาดในเขตพื้นที่เทศบาล เพื่อถวายเป็นพระราชกุสล เนื่องในวันสมเด็๗พระณารายณ์มหาราชในครั้งนี้/ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าว จ.ตราด รายงาน