ข้าราชการไทยข่าวพาดหัวจิตอาสา

สมุทรปราการ – สภ.บางพลี อบรมสร้างเครือข่ายการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล

สมุทรปราการ – สภ.บางพลี อบรมสร้างเครือข่ายการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล
พ.ต.อ.พีรศักดิ์ รอดบน ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางพลี จ.สมุทรปราการ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมตามโครงการ สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล รุ่นที่ 1 ประจำปี 2563 โดยมีประชาชนจากชุมชนต่างๆ เข้าร่วมจำนวน 100 คน โดยการเปิดการอบรมครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายสมทบ บุญเหลือ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงอำเภอบางพลี นายธงชัย อัศวสุขี รองประธาน กต.ตร.สภ.บางพลี พร้อมคณะ กต.ตร. และนางวิศวาณี ไชยวัฒนสกุล อดีตนายกสโมสรดรตารีสำโรง เข้าร่วมในการเปิดโครงการในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ


สำหรับโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล เป็นการเพิ่มความรู้ในด้านการป้องกันอาชญากรรมในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการแจ้งข่าว โดยมีทีมวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรบางพลีเป็นทีมวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ โดยผู้ที่ผ่านการอบรมจะสามารถนำความรู้ไปใช้ในการดูแลป้องกัน แจ้งเหตุรวมถึงการประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อบรรเทาเหตุ เบื้องต้นในหมู่บ้านและชุมชน นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมโครงการยังร่วมเป็นจิตอาสาของสถานีตำรวจภูธรบางพลี จ.สมุทรปราการ ด้วย
สมุทรปราการ – บุญประสิทธิ์ นุชนารถ