ข่าวพาดหัวช่วยชาวบ้านป้องกัน COVID-19ยกย่องเชิดชูคนดีอาสาสมัครหน่วยกู้ชีพ-กู้ภัย

บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ นำทีมมูลนิธิร่วมกตัญญู และเครื่องดื่มคอมมานโดลงพื้นที่ชุมชนศรีเวียง


วันอาทิตย์ที่12 กรกฎาคม 2563 บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ นำทีม มูลนิธิร่วมกตัญญู และคณะผู้บริหารเครื่องดื่มคอมมานโด ลงพื้นที่ชุมชนศรีเวียง เพื่อมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค เป็นการช่วยบรรเทาความเดือนร้อนให้กับผู้ปกครองของเด็กๆ ในชุมชนชุมชนศรีเวียง

ซึ่งชุมชนศรีเวียงเป็นชุมชนที่อยู่ใจกลางของกรุงเทพฯ การช่วยเหลือครั้งนี้เป็นการช่วย ในช่วงวันเปิดเทอม และช่วงหลังประสพวิกฤตพิษโควิด-19 ด้วยความห่วงใย เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

#Covid19
#บิณฑ์เอกพันบรรลือฤทธิ์
#มูลนิธิร่วมกตัญญู
#เครื่องดื่มคอมมานโด

ภาพ/ข่าว โดย ยอด นคร45 ทีมข่าวเฉพาะกิจทั่วไทยนิวส์