ข้าราชการไทยข่าวพาดหัวยกย่องเชิดชูคนดี

ชาวลำปางแห่โพสต์แสดงความดีใจกับ นพ. โรงพยาบาลลำปาง ได้รับรางวัลแพทย์ศัลยกรรมดีเด่น

ชาวลำปางแห่โพสต์แสดงความดีใจกับ นพ. โรงพยาบาลลำปาง ได้รับรางวัลแพทย์ศัลยกรรมดีเด่น

แพทย์หญิง อภิญญา สัชฌะไชย ประธานมูลนิธิโรคหัวใจโรงพยาบาลลำปาง เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา และคณะมอบของที่ระลึกแสดงความยินดีกับ นพ.ณัฐพล อารยวุฒิกุล หัวหน้าแพทย์ศัลกรรมโรคหัวใจ รพ.ลำปาง โอกาสได้รับการประกาศเกียรติคุณ แพทย์ศัลยกรรมดีเด่น ปี ๒๕๖๒ จากราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย และแพทย์ในดวงใจ รพ.ลำปาง ในการประชุมประจำเดือนที่ ห้องประชุม รพ.ลำปาง เมื่อ 10 กรกฎาคม 2563

กานดาวดี เทพสุธรรม(0916279964)/ลำปาง