ข้าราชการไทยข่าวพาดหัวช่วยชาวบ้าน

จังหวัดตาก เตรียมปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน เพื่อสนับสนุนโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ

จังหวัดตาก เตรียมปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน เพื่อสนับสนุนโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 13 ก.ค. 2563 ที่ห้องประชุมตากสินมหาราช ศาลากลางจังหวัดตาก นายศรัณยู มีทองคำ ปลัดจังหวัดตาก เป็นประธานประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานก่อสร้าง ตามแผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนนเพื่อเฉลิมพระเกียรติ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานด้านการสื่อสาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 เห็นชอบกรอบ และงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีแผนระยะยาวการก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ลใต้ดิน ภายใต้โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ในพื้นที่ 74 จังหวัด

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงได้ประสานกระทรวงมหาดไทยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการฯ โดยจังหวัดตาก ได้คัดเลือกถนนทางหลวงหมายเลข 1400 จุดเริ่มต้นจากบริเวณสี่แยกทางหลวงสายเอเซีย ถึงบริเวณสี่แยกก่อนขึ้นสะพานตากสินมหาราชานุสรณ์ รวมระยะทาง 861 เมตร ซึ่งเป็นจุดพิกัดในการดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเป็นผู้ลงทุนปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน งบประมาณ 53.09 ล้านบาท ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน 360 วัน ทั้งนี้ทางจังหวัดตาก จะดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่ได้รับผลกระทบตลอดแนวเส้นทางในการก่อสร้างอีกครั้งหนึ่ง ก่อนที่จะดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามโครงการที่กำหนดไว้

ภาพข่าว ปชส.ตาก
สมภพ ฝึกฝน รายงาน