ข่าวพาดหัวช่วยชาวบ้านท่องเที่ยวเศรษฐกิจ

อุตรดิตถ์ จัดงาน “ชิม ช้อป แชร์ ตลาดนัดพาณิชย์” ภายใต้โครงการร่วมค้าประชารัฐชุมชน ปี 2563

 

อุตรดิตถ์ จัดงาน “ชิม ช้อป แชร์ ตลาดนัดพาณิชย์” ภายใต้โครงการร่วมค้าประชารัฐชุมชน ปี 2563 เยียวยาผู้ประกอบการและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19
ที่ห้างสรรพสินค้าศรีพงษ์พาร์ค นายสมเกียรติ พูนสุขเสริม รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดตลาดนัดชิม ช้อป แชร์ ตลาดนัดพาณิชย์ ช่วยเหลือเยี่ยวยาประชาชนและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า 2019 ชึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมในรูปแบบ “ชิม ช้อป แชร์ ตลาดนัดพาณิชย์” ภายใต้โครงการร่วมค้าประชารัฐชุมชน ปี 2563 ครั้งที่ 2

เป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพในประชาชน โดยมีการจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการในพื้นที่ อาทิ วิสาหกิจชุมชน, OTOP, Biz Club, SMEs เข้าร่วมจำหน่ายสินค้า ประเภทสินค้าเกษตร สินค้าชุมชน เช่น ทุเรียนหลงลับแล ทุเรียนหลินลับแล เมล็ดมะม่วงหิมพานต์แปรรูป สับปะรดห้วยมุ่น ข้าวสารหอมมะลิ สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ เป็นต้น กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 17 กรกฎาคม 2563 ณ บริเวรศูนย์การค้าศรีพงษ์พาร์ค จังหวัดอุตรดิตถ์ นอกจากมีการจำหน่ายสินค้าชุมชนแล้ว กรมการค้าภายใน ได้จัดส่งสินค้าอุปโภค – บริโภค จำนวน 5 รายการมาจำหน่ายในราคาถูกกว่าท้องตลาดร้อยละ 15 – 30 เช่น ข้าวขาว5 เปอร์เซ็นต์ ขนาด 5 กิโลกรัม ราคา 95 บาท น้ำมันปาล์ม 1 ลิตร ราคา 30 บาทไข่ไก่แพ๊ค 10 ฟอง ราคา 20 บาท น้ำตาลทราย 1 กิโลกรัม ราคา 20 บาท เป็นต้น ทั้งนี้ในการเข้าร่วมกิจกรรมได้ใช้มาตรการความร่วมมือ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ด้วยการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล รักษาระยะห่าง และนำถุงผ้ามาใช้แทนถุงพลาสติก ในการร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

ปวินท์ อินกล่ำ ผู้สื่อข่าวทั่วไทยนิวส์ จ.อุตรดิตถ์ รายงาน