ข้าราชการไทยข่าวพาดหัวช่วยชาวบ้าน

อุตรดิตถ์ – หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณจุดที่จะขออนุญาตก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า

 

 

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 นายณฐพล ชุ่มสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก มอบหมายให้


นายตรีภพ เกื้อเม่ง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม ลงพื้นที่บริเวณจุดก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าช่วยเหลือตำบลน้ำพี้และตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อม จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อตรวจสอบสภาพพื้นที่บริเวณจุดที่จะขออนุญาตก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ในแม่น้ำน่าน

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน