ข่าวพระราชสำนักข่าวพาดหัว

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี
วันนี้ ( 13 ก.ค.63 ) ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี โดยนายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดจันทบุรี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 19 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณีจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยแพทย์ พอ.สว.ข้าราชการและประชาชนเฝ้ารับเสด็จ

โอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชกุมารีกุมารี ทรงพระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการ อนุกรรมการ และเบิกอาสาสมัคร พอ.สว.108 ราย เข้ารับพระราชทานเข็มเครื่องหมาย พอ.สว. เข็มพระนามาภิไธย ย่อ สว ตามลำดับ ทรงมีพระราชดำรัส และพระราชทานพรแก่อาสาสมัคร พอ.สว.จังหวัดจันทบุรี พระราชทานพระโอวาท เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ในการนี้ ได้พระราชทานชุดของเล่นแก่เด็ก พร้อมกับทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้ารอรับเสด็จ มีพระราชปฏิสันถารกับราษฎรอย่างใกล้ชิด สร้างความปลาบปลื้มแก่ราษฎรที่มาเฝ้ารอรับเสด็จ ทั้งนี้ จังหวัดจันทบุรี ได้รับพระราชทานเป็นจังหวัด พอ.สว. ลำดับที่ 26 ของประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2513 จน ถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลา 50 ปี การดำเนินงานของหน่วยแพทย์ พอ.สว. จังหวัดจันทบุรี

ปัจจุบันประกอบด้วย แพทย์ 90 คน ทันตแพทย์ 95 คน เภสัชกร 66 คน พยาบาลวิชาชีพ 522 คน อาสาสมัครสายแพทย์และสาธารณสุขประเภทอื่นๆ 654 คน และอาสาสมัครสายสนับสนุน 220 คน รวมทั้งสิ้น 1,647 คน ที่จังหวัดจันทบุรี ได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ และรถทันตกรรมเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ในท้องถิ่นทุรกันดาร มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสนองพระราชปณิธาน ในองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งพระองค์ทรงห่วงใยในสุขภาพอนามัย ความเป็นอยู่ ตลอดจนการศึกษา และการพัฒนาศักยภาพของปวงชนชาวไทย ในพื้นที่ถิ่นทุรกันดาร

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก