การเมืองข้าราชการไทยข่าวพาดหัวเศรษฐกิจ

สมุทรปราการ – รมต.อุตฯเปิดโครงการเติมพลังSMEsไทยก้าวไปด้วยกัน พร้อมมอบสินเชื้อให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ

สมุทรปราการ – รมต. อุตฯเปิดโครงการเติมพลังSMEsไทยก้าวไปด้วยกัน พร้อมมอบสินเชื้อให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดโครงการเติมพลัง SMEs ไทย ก้าวไปด้วยกัน SME D Services ณ เทศบาลตำบลแพรกษา จ.สมุทรปราการ โดยมี นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร ส.ส.สมุทรปราการ เขต 1 และเป็นอดีตประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมถึง ส.ส.สมุทรปราการ พรรคพลังประชารัฐ ผู้แทนหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ และผู้ประกอบการ SMEs ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ และชลบุรี

ซึ่งโครงการดังกล่าว เป็นความห่วงใยจากภาครัฐที่เล็งเห็นถึงปัญหาของผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทางรัฐบาลจึงได้จัดสรรเงินทุนให้กับกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้ดำเนินการ โดยมอบหมายให้กับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แห่งประเทศไทย หรือ SME D Bank ดำเนินโครงการ SMEs ไทย ก้าวไปด้วยกัน ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีจังหวัดสมุทรปราการและพื้นที่ใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เข้าถึงสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษ

นอกจากนี้ยังได้มีพิธีมอบป้ายสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ของ จ.สมุทรปราการ ที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในโครงการ SMEs ไทย ก้าวไปด้วยกัน รวม 41 ราย วงเงิน 62,319,000 บาท โดยตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้สนับสนุนสินเชื่อให้แก่ SMEs ในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ จำนวน 413 ราย วงเงิน 565 ล้านบาท โดยเป็นการอนุมัติเพื่อช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จำนวน 250 ราย วงเงิน 285 ล้านบาท
สมุทรปราการ – บุญประสิทธิ์ นุชนารถ