ข่าวทั่วไปข่าวพาดหัวจิตอาสาช่วยชาวบ้าน

กาญจนบุรี – หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี (พอ.สว.)จัดกิจกรรมการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ช่วยเหลือประชาชนในถิ่นกันดาร

กาญจนบุรี หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี (พอ.สว.)จัดกิจกรรมการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ช่วยเหลือประชาชนในถิ่นกันดาร

ที่ศาลาประชาคมหมู่ที่ 5 บ้านแม่น้ำน้อย ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี นายสาวิตร เจียมจิระพร นายอำเภอไทรโยค ในฐานะผู้อำนวยการหน่วยแพทย์ พอ.สว.ประจำอำเภอไทรโยค และนายพงษ์ศักดิ์


บุญไมตรสัมพันธ์ สาธารณะสุขอำเภอไทรโยค นำหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี (พอ.สว.) จัดกิจกรรมการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ประกอบด้วยแพทย์จากโรงพยาบาลสมเด็จพระปิยะมหาราชอำเภอไทรโยค และโรงพยาบาลไทรโยค ออกช่วยเหลือให้การรักษาป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภาพ และฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดาร ห่างไกลคมนาคม ให้การบริการด้วยการ เจาะเลือดเพื่อตรวจไข้มาลาเลียน รับลงทะเบียนฉีดวัคซีลป้องกันโรงโควิด 19 และรักษาด้านทางทันตกรรม และตรวจโรคทั่วไป

เป็นการสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ในการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนในพื้นที่ได้เข้าถึงบริการภาครัฐ และเพื่อสามารถนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
จากการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ในครั้งนี้ ได้มีนายหงวน เต๋าโพธิ์ อายุ 53 ปี อยู่บ้านเลขที่ 38/3 หมู่ 5 ตำบลไทรโยค ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง ไม่สามารถเดินได้มาหลายวันแล้ว ทางหน่วยแพทย์ได้จัดทีมแพทย์นำเรือไปรับมาที่การรักษาที่หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.โดยมีนายสาวิตร เจียมจิระพรนายอำเภอไทรโยค และเจ้าหน้าที่อุทยานฯ. ช่วยนำนายหงวนผู้ป่วยจากเรือขึ้นรถกู้ภัย ส่งตัวให้ทีมแพทย์ พอ.สว. แต่ทางทีมแพทย์ไม่สามารถทำการรักษาได้ จึงได้ส่งตัวนายหงวน ไปที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิยะมหาราช อำเภอไทรโยค เพื่อทำการรักษาต่อไป


พลตรี บรรยง ทองน่วม ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9ได้มอบหมายให้กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 29 ค่ายสุรสีห์ โดยมี พันเอก นพโรจน์ ชัยอัมลาพัฒน์ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 29 นำกำลังพล ช่วยเหลือสนับสนุนหน่วยแพทย์ พอ.สว. ด้วยบริการตัดผมฟรี ให้กับผู้ที่มารับบริการตรวจรักษา


บ้านแม่น้ำน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ติดกับชายแดนเมียนมา และอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติไทรโยค มีประชากรอยู่ 145 ครอบครัว จำนวน 600 คน ไม่มีไฟฟ้าใช้การเดินทางเข้าในฤดูฝนเดินทางลำบาก เนื่องจากเป็นทางลูกรังและทางดิน ชาวบ้านบางส่วนต้องอาศัยเรือในการเดินทาง ถ้าในช่วงฤดูฝน ฝนตกมาก ชาวบ้านที่อยู่คนละฝั่งไม่สามารถเดินทางออกมาได้เนื่องจากน้ำในลำแม่น้ำน้อยไหลแรงมาก การสื่อสาร โทรศัพท์ ไม่สามารถติดต่อกันได้ ถ้ามีเหตุภัยต่างๆเกิดขึ้นต้องอาศัยวิทยุสื่อสารของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติไทรโยคเท่านั้น ที่สามารถติดต่อกับภายนอกได้
เกสร เสมจันทร์