ข้าราชการไทยข่าวพาดหัวช่วยชาวบ้าน

จังหวัดจันทบุรีจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ป้องกันโรคชิคุนกุนยา และ ไข้เลือดออก พร้อมนำผู้นำชุมชนออกหยอดทรายอะเบท และพ่นฆ่ากำจัดยุงลาย ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

จังหวัดจันทบุรีจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ป้องกันโรคชิคุนกุนยา และ ไข้เลือดออก พร้อมนำผู้นำชุมชนออกหยอดทรายอะเบท และพ่นฆ่ากำจัดยุงลาย ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

วันนี้ ( 14 ก.ค.63 ) ที่วัดไผ่ล้อม ( พระอารามหลวง ) จังหวัดจันทบุรีนายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจันทบุรี เป็นประธานนำส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารเทศบาลเมืองจันทนิมิต กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม. พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ร่วมกิจกรรม Kick off รณรงค์ป้องกันโรคชิคุนกุนยา และ ไข้เลือดออก โรคติดต่อนำโดยยุงลาย ซึ่งสาธารณสุขจังหวัดได้จัดกิจกรรมพร้อมกันทั่วทั้ง 10 อำเภอ เพื่อสร้างการรับรู้ และ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไข กำจัดลูกน้ำยุงลายพาหะของโรคดังกล่าว

ทั้งนี้ที่ผ่านมาจังหวัดจันทบุรีพบอัตราการป่วยโรคชิคุนกุนยา มากเป็นอันดับ 1 ของประเทศ รวมแล้วกว่า 1,300 คน และกระจายการแพร่เชื้อรวมทั้ง 10 อำเภอ สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือ ถ้าผู้ป่วยเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ หรือ มีโรคประจำตัวเช่นเบาหวาน โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูงมีโอกาสเสี่ยงถึงแก่ชีวิตได้ รวมทั้งพาหะที่นำโรค คือยุงลาย สามารถแพร่เชื้อได้ทั้งโรคชิคุนกุนยา และ ไข้เลือดออก หากผู้ป่วยรับเชื้อไข้เลือดออกยิ่งเสี่ยงวิกฤติมากขึ้น จึงจำเป็นที่ทุกภาคส่วนในจังหวัดจันทบุรีต้องเร่งรณรงค์กำจัดลูกน้ำ ยุงลาย ป้องกันโรคชิคุนกุนยา และ ไข้เลือดออก ประชาชนต้องตระหนักและดูแลรักษา สภาพแวดล้อมภายในบ้านของตนเองไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายซึ่งเป็นพาหะของโรค โอกาสนี้ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน / อสม.จันทนิมิต / พนักงานเทศบาล / เจ้าหน้าที่ รพ.สต. / สโมสรโรตารีจันทบูร / ผู้นำชุมชน ได้ร่วมกันออกหยอดทรายอะเบทในแหล่งน้ำเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

พร้อมทั้งพ่นยาฆ่ายุงลายบริเวณโดยรอบวัดไผ่ล้อม ( พระอารามหลวง ) สร้างความมั่นใจแก่ประชาชนที่จะเข้ามาทำบุญภายในวัดช่วงเทศกาลเข้าพรรษานี้ อีกทั้ง วัดไผ่ล้อม( พระอารามหลวง ) เป็นวัดที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามากราบไหว้ขอพรเป็นประจำ หลังจากนั้นได้มีการเดินเท้ารณรงค์ไปตามชุมชนต่าง ๆ

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก