ข่าวพาดหัวอัคคีภัย

ทหารเรือเข้าฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม จ.ระยอง

ทหารเรือเข้าฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม จ.ระยอง
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 1 กองทัพเรือ โดยหน่วยบรรเทาสาธารณ ภัย หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ยังคงเดินหน้าให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชา ชนในพื้นที่รับผิดชอบ ที่ประสบภัยน้ำท่วม ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง อย่างต่อเนื่อง โดยร่วมมือกับ เทศบาลตำบลทับมา Big Cleaning Day ฟื้นฟูพื้นที่ ภายใต้ชื่อกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชน ร่วมกันทำความสะอาดชุมชนทับมา” โดยมี นายประเสริฐ วงษ์ศรี นายกเทศมนตรีตำบลทับมา เป็นประธานฯ


ในการนี้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 1 กองทัพเรือ โดยหน่วยบรรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้ให้การสนับสนุนกำลังพล จาก กองพันทหารราบที่ 7 กรมทหารราบที่ 3 และกองพันทหารราบที่ 6 กรมทหารราบที่ 2 กองพลนาวิกโยธิน ให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนต่อเนื่อง และทันต่อสถานการณ์ ตั้งแต่เกิดเหตุฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดระยอง ส่งผลให้มวลน้ำไหลเข้าท่วมหลายพื้นที่จนถึงปัจจุบัน


พลเรือโท สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญ ชาการทัพเรือภาคที่ 1 ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน โดยได้เน้นย้ำ หน่วยบรรเทาสาธารณภัย ในศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 1 ในเรื่องการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ต้องรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์
ภาพ/ข่าว: กองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ 1
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645