ข่าวพาดหัวเทคโนโลยีเศรษฐกิจ

เขื่อนสิริกิติ์ จัดประชุมคณะทำงาน Commissioning โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนคลองตรอ

เขื่อนสิริกิติ์ จัดประชุมคณะทำงาน Commissioning
โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนคลองตรอ

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมโรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์ นายเทพวิทักษณ์ แก้วยอด หัวหน้ากองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์ เป็นประธาน ประชุมเตรียมงานทดสอบ Dry test และ Wet test ซึ่งมีกำหนดจะทดสอบในเดือนกันยายน 2563 โดยมีคณะทำงาน Commissioning โรงไฟฟ้าเขื่อนคลองตรอน คณะกรรมการ Commissioning โรงไฟฟ้าเขื่อนคลองตรอน

จากฝ่ายบำรุงรักษาไฟฟ้า (อบฟ.) ฝ่ายจัดการสินทรัพย์ผลิตไฟฟ้า (อหฟ.) และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม โดยมีวาระการประชุม ดังนี้ติดตามแผนงาน Commissioning ของโรงไฟฟ้าฯ ติดตามความก้าวหน้า งานก่อสร้าง และการติดตั้งเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน