ข้าราชการไทยข่าวพาดหัว

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมชาวสวนเตรียมนำทุเรียนพันธุ์ หลง – หลินลับแลขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมชาวสวนเตรียมนำทุเรียนพันธุ์ หลง – หลินลับแลขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เมื่อวันที่ 14 ก.ค 63 ที่ศูนย์ผลิตภัณฑ์ OTOP อำเภอลับแล ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีรับมอบทุเรียน หลงลับแล –หลินลับแล จากเกษตรกรชาวสวนทุเรียนอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชึ่งมีนายพิภัช ประจันเขตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นายจรัญ กาญจนปัญญานนท์ นายอำเภอลับแล นายอุเทน โล่พานิช นายกเทศมนตรีเทศบาลหัวดง ตลอดจนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนหลงหลินลับแล จำนวนกว่า 50 คนเข้าร่วมมอบทุเรียน ด้วยอำเภอลับแลเป็นเมืองมหัศจรรย์ไม้ทุเรียนหลงลับแล –หลินลับแล ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดอุตรดิตถ์ได้นำทุเรียนหลง –หลินลับแล ขึ้นทูลเกล้าฯถวาย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประจำทุกปี

โดยกลุ่มชาวสวนทุเรียนหลง –หลินลับแล ได้นำทุเรียนหลง –หลินลับแล มอบผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าถวาย ในการนี้มีเกษตรกรชาวสวนที่มีความประสงค์จะนำทุเรียนทูลเกล้าฯ ถวาย ประกอบด้วย กลุ่มผู้ปลูกทุเรียนตำบลแม่พูล ตำบลนานกกก ตำบลฝายหลวง และตำบลชัยจุมพล นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ทุเรียนแปรรูป จากกลุ่มเกษตรกรแปรรูปทุเรียน สับปะรดห้วยมุ่น เม็ดมะม่วงหิมพานต์ และผลิตภัณฑ์ผ้าทอไทยวน ในโอกาสนี้ นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้มอบใบประกาศเกียรติบัตรแก่เกษตรกรชาวสวนทุเรียนอำเภอลับแลที่ได้มอบทุเรียนเพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯในปี 2562 ที่ผ่านมาด้วย
สำหรับในปีนี้ราชเลขาธิการในพระองค์แจ้งว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นำข้าราชการและผู้นำกลุ่มเกษตรกรรวม 35 คน เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าฯ ถวายผลิตผลทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ในวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.15 น. ณ.อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา โดยทุเรียนที่จะนำขึ้นทูลเกล้าฯถวายเป็นทุเรียนหลงลับแล 100 ลูก หลินลับแล 7 ลูกด้วยกัน

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน