ข้าราชการไทยข่าวพาดหัวทุกข์ชาวบ้าน

ประจวบคีรีขันธ์ – ชาวบ้านมรสวบ เร่งกรมทรัพยากรน้ำสร้างอ่างเก็บน้ำมรสวบ หลังใช้งบกว่า 37.9 ล้าน อ่างทรุดหลายรอบ ชาวบ้านไม่สามารถใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร

ชาวบ้านมรสวบ เร่งกรมทรัพยากรน้ำสร้างอ่างเก็บน้ำมรสวบ หลังใช้งบกว่า 37.9 ล้าน อ่างทรุดหลายรอบ ชาวบ้านไม่สามารถใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร
วันที่ 14 กรกฎาคม ที่หอประชุม หมู่ที่ 4 บ้านมรสวบ ตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายสุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ รองศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 กรมทรัพยากรน้ำ เปิดเวทีประชาคม รับฟังความคิดเห็นเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำมรสวบ ที่มีความจุน้ำ 1.6 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) ก่อนเสนอของบประมาณ ประจำปี 2564 จำนวน 118 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างใหม่ ขณะที่ก่อนหน้านี้กรมทรัพยากรน้ำ ใช้งบประมาณ 37.9 ล้านบาท ปรับปรุงสันอ่างตั้งแต่ปี 2557 แต่มีปัญหารอยรั่วซ้ำซากหลายครั้ง ทำให้ปัจจุบันอ่างเก็บน้ำดังกล่าว ชาวบ้านไม่สามารถใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค หรือน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรได้รับผลกระทบหลายตำบล

 

มีรายงานว่าในที่ประชุมประชาคม เร่งรัดให้ดำเนินการซ่อมแซมอ่าง เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์ เนื่องจากที่ผ่านมา เสียโอกาส 7 ปี โดยชาวบ้านได้เสนอให้ทรัพยากรน้ำภาค ดำเนินการขุดลอกอ่างควบคู่ กับการซ่อมแซมสันอ่าง แต่นักวิชาการเสนอแนะให้แก้ไขปัญหาสันอ่างทรุดก่อน หากมีการขุดลอกอ่าง ในบริเวณที่ใกล้กับสันอ่างอาจส่งผลกระทบต่อโครงสร้างอ่าง และ จากการประเมินเบื้องต้นหากมีการปรับปรุงแล้วอ่างมรสวบสามารถกักเก็บน้ำได้ 1.3 ล้าน ลบ.เมตร ขณะที่การทำประชาคมดังกล่าวไม่ได้ชี้แจง ผลกระทบจากความเสียหายกรณีการใช้งบประมาณแผ่นดิน 37.9 ล้านบาท

นายสุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ กล่าวว่า ปัญหาจากการรั่วซึมที่ผ่านมา มีการเจาะสำรวจ พร้อมทำแบบจำลองบริเวณฐานราก ดังนั้นการแก้ไขจึงต้องดำเนินการในระบบฐานรากด้วยการกำแพงทึบน้ำตลอดแนวเขื่อนและปรับปรุงสันเขื่อน เพื่อความปลอดภัย แต่มีความกังวลว่าการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างจะเป็นไปตามแบบแปลนที่กำหนดหรือไม่ หากมีการตัดงบก็อาจมีปัญหากระทบกับโครงสร้างทั้งหมด รวมทั้งมีข้อกังวลจากการควบคุมงานก่อสร้าง หน่วยงานเจ้าของงบจะต้องมีความเข้มงวด นอกจากนั้นอ่างมรสวบจะต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์สำหรับเตือนภัยเพื่อตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของเขื่อนเพื่อความปลอดภัยของประชาชนบริเวณท้ายอ่าง

นายประมวล พงศ์ถาวราเดช สส. เขต 3 จ.ประจวบคีรีขันธ์ พรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า หลังจากสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใช้งบประมาณ 37.9 ล้านบาท ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำมรสวบขนาดความจุ 1.6 ล้านลูกบาศก์เมตร ตั้งแต่ปี 2557 แต่เกิดปัญหาสันอ่างเกิดรอยรั่วซ้ำซากถึง 2 ครั้ง ทำให้ในปัจจุบันอ่างเก็บน้ำดังกล่าว ยังไม่สามารถใช้กักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค หรือน้ำเพื่อการเกษตรได้ตามศักยภาพ ที่ผ่านมามีผลกระทบกับชาวบ้านหลายตำบล ซึ่งล่าสุดเมื่อเดือนสิงหาคม 2562 พบรอยรั่ว 3 จุด ใกล้สปิลเวย์ทำให้สันอ่างทรุด ยาว 20 เมตร ลึก 5 เมตร โดยหลังจากมีการประเมินแนวทางในการแก้ไขปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญ กรมทรัพยากรน้ำได้เสนอใช้งบประมาณรายจ่ายปี 2564 จำนวน 118 ล้านบาทเพื่อปรับปรุงฐานรากให้มีความมั่นคงแข็งแรง

ซึ่งขณะนี้การใช้งบประมาณดังกล่าว อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการฯ หากผ่านความเห็นขอบก็สามารถใช้งบประมาณได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 เป็นต้นไป โดยคาดว่าหลังจากนั้นจะมีการประมูลหาผู้รับจ้างและคาดว่าจะก่อสร้างใหม่ เสร็จตามเป้าหมายไม่เกินเดือนกันยายน 2564 เพื่อให้มีน้ำกักเก็บสำหรับใช้ประโยชน์และส่วนตัวขอให้ผู้บริหารของกรมทรัพยากรน้ำดำเนินการอย่างโปร่งใส เพื่อให้คุ้มค่ากับการใช้งบประมาณแผ่นดิน อย่าให้ประชาชนหลายตำบลต้องเสียโอกาสเหมือนที่ผ่านมา นายประมวล กล่าว

ข่าว ณัฐธภพ พันสาย / จ.ประจวบคีรีขันธ์ / 0623644468