ข้าราชการไทยข่าวพาดหัวจิตอาสา

เพชรบูรณ์ – นายอำเภอหนองไผ่ เยี่ยมชมการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ ของ อบต.เพชรละคร อบต.วังโบสถ์

 

“นายอำเภอหนองไผ่ เยี่ยมชมการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ ของ อบต.เพชรละคร อบต.วังโบสถ์”

วันที่ 15 ก.ค.2563 ท่านสมพงษ์ มหาวังษ์ นายอำเภอหนองไผ่ เยี่ยมชมการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ อบต.เพชรละคร อบต.วังโบสถ์ โดยมี จ่าสิบเอกแสนพล แก้วหร่าย หัวหน้าชุดวิทยากรตา กล่าวรายงาน ตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตร”ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองท้องถิ่น” ณ เอ็ม เจ รีสอร์ท อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์

สำหรับ “จิตอาสาภัยพิบัติ” จะดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน รวมทั้งเป็นการเฝ้าตรวจและเตรียมการรองรับภัยพิบัติทั้งที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ และที่เกิดจากสาเหตุอื่นๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่โดยรวม และการเข้าช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยพิบัติดังกล่าว เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย เป็นต้น เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่โดยกำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระยะเวลาการฝึกอบรมจำนวน 3 วัน

ตามหนังสือจากกระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดทำแผนปฏิบัติการอบรมให้ความรู้ และแนวทางการปฏิบัติหน้าที่แก่จิตอาสาภัยพิบัติ ทั่วประเทศโดยจัดชุดวิทยากร เพื่อออกปฏิบัติหน้าที่ตามแผนฯ มอบหมายให้อำเภอทุกอำเภอดำเนินการเชิญชวนประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมเป็นจิตอาสาภัยพิบัติ อำเภอละอย่างน้อย 50 คน โดยให้เน้นคนที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง

โอเล่ หล่มสัก ทีมข่าวทั่วไทยนิวส์ รายงาน